Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Ohlašovna Datum: 06/04/2002 Verze: 1.07

Z formuláře občana lze zobrazit tiskovou sestavu Aktuální obyvatelé na adrese. Nejprve se objeví dotaz na adresu a potom již standardní tiskové okno.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 06/04/2002 Verze: 1.07

Přibyly kontrolní sestavy: Nejednoznačná rodná čísla, Občané bez adresy, Chyby v nastavení aktuálního pobytu, Adresy bez volebních okrsků. Tyto sestavy jsou přístupné z Portálu: Ohlašovna - Nastavení - Kontrolní sestavy.

Aplikace: Organizace Datum: 05/04/2002 Verze: 1.08

V tabulkách Organizace a Osoba se zvětšila položka část(města) na 30 znaků.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/04/2002 Verze: 1.07

V tabulkách Minulý a Budoucí pobyt se zvětšila položka část(města) na 30 znaků.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 05/04/2002 Verze: 1.07

Stálý seznam voličů a Výpis ze stálého seznamu voličů byly přeuspořádány na šířku. Do tisku Seznamu voličů přibylo město do adresy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/04/2002 Verze: 3.06

V přehledu se prosvicuje modře celý vybraný řádek, ne pouze jedna kolonka.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/03/2002 Verze: 1.19

Do přehledu nákupních cen zboží se nyní zobrazuje také dodavatel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/03/2002 Verze: 1.19

Při vyhledávání dokladů je možné načíst kód dodavatele nebo odběratele z agendy organizací, takže se usnadní hledání dokladů od určitého dodavatele nebo určitému odběrateli.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/03/2002 Verze: 1.19

Přibyla agenda Sklad - je pomocí ní možné nastavovat části skladu (dřive to byl pouze číselník).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/03/2002 Verze: 1.19

Do agendy Zboží přibyla záložka Školkařská kniha, která umožňuje sledovat péči o rostlinný materiál.
Do agendy Zboží přibyla možnost evidovat, ve které části skladu se zboží nachází.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 25/03/2002 Verze: 3.05

Do formuláře agendy byla přidána práce se zásobníkem (clipboardem) Windows - vyjmutí, kopírování a vkládání textu. Rovněž byla přidána možnost vložit speciální znak pomocí ASCII hodnoty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/03/2002 Verze: 1.19

Typ dokladu je přístupný přes rozbalovací okénko a ne pouze přes edit, takže se snadněji vyhledávají doklady podle typu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/03/2002 Verze: 1.19

Na faktury je možné tisknout firemní logo. Okénko odběratele se přesunulo na místo, kde bude vidět na dopise s průhlednou obálkou.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 23/03/2002 Verze: 3.05

Je možné v tiskových sestavách tisknout obrázek, k němuž je zadána cesta buď parametrem nebo přímo odkazem na soubor.

Aplikace: Matrika Datum: 14/03/2002 Verze: 1.09

Přidána sestava Úmrtní list - zadní strana, na kterou se vytiskne bydliště zemřelého. Přidána možnost tisknout druhopisy EX OFFO.

Aplikace: Organizace Datum: 01/03/2002 Verze: 1.07

V CA formuláři se vyskytovaly problémy při uvolňování z paměti, pokud bylo do formuláře zapsáno a potom smazáno menu (dlouho trvající a těžko odstranitelná chyba).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 18/02/2002 Verze: 3.04

Upraveno uvolňování objektů na konci běhu systému. Chyby byly v uvolňování TUser a Prm. Doplněno postupné uvolňování: 1. formuláře 2. datamoduly 3. aplikace a uvolnění BPL.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/02/2002 Verze: 1.18

Přidána agenda Encyklopedie, která je hlavně určena pro prezentační účely (fotografie zboží), ale také pro vnitrofiremní návody k péči o zboží. Ideální použití je automaticky propojit tuto agendu na internet.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/02/2002 Verze: 1.18

Pokud na středisku funguje více pokladen, pak jsou uzavírány odděleně. Zamezí se tak společné odpovědnosti všech prodavaček za vzniklé manko.
Třeba spustit SQL script: update vyr_spok set compnum=1 where compnum is null

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 01/02/2002 Verze: 3.03

Do menu přehledu agendy přibyla funkce Výstup - Tisk přehledu, Export přehledu do .TXT souboru, Export přehledu do programu Excel. V tisku přehledu je možné zobrazit nejen položky viditelné v přehledu na obrazovce, ale také (jestliže se nastaví do položky Tabulka 1 místo Základní tabulka) další položky, které jsou viditelné pouze ve formuláři. To samé platí pro výběr položek pro export do TXT nebo Excelu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 01/02/2002 Verze: 1.06

Do tisku přehledových sestav, které si vytvoří uživatel, je nyní možné přidat také položky, které jsou viditelné jen na formuláři, ne v přehledu (položce se místo Základní tabulky musí nastavit Tabulka 1). Rovněž je možné tyto položky exportovat do TXT souboru nebo do programu Excel.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/01/2002 Verze: 1.06

V případě, že došlo k nějaké chybě v synchronizaci a je uváděn jiný aktuální pobyt v přehledu a na formuláři, je možné tuto situaci vyřešit následujícím způsobem: 1. uživatel se přepne na záložku Pobyt. 2. nastaví se na pobyt, který je aktuální a stiskne menu Pobyt - Nastavit jako aktuální pobyt

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 31/01/2002 Verze: 3.03

Na Interbasi se při vytváření tabulky automaticky do položek typu char (jen u těch, které jsou indexovány) zapisuje collate PXW_CSY, což způsobuje, že jsou korektně zatříděny znaky české abecedy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 31/01/2002 Verze: 1.06

Při vytváření volebního seznamu se již korektně zatřiďují příjmení podle pravidel české abecedy.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/01/2002 Verze: 1.06

Při startu evidence trvalého pobytu se kontrolují děti, které by měly být převedeny do dospělých. Pokud uživatel zvolí, že je chce převézt, zobrazí se okno, ve kterém jsou jména a bydliště dětí u rodičů. Uživatel jim stiskem tlačítka změnit může nastavit jiné bydliště.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 30/01/2002 Verze: 1.06

Při přestěhování rodiče se objeví dotaz, které děti převézt s ním na novou adresu a které převézt k jinému občanovi (například jinému rodiči).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/01/2002 Verze: 3.02

Při tisku je možné nastavit, zda se v textových položkách bude převádět znak ´_´ na znak ´tvrdá mezera´. Uživatel tak může v textu přinutit některá slova, aby se nerozdělila na dva řádky a přesto mazi nimi byla mezera.

Aplikace: Matrika Datum: 13/01/2002 Verze: 1.08

V knize manželství byly zvětšeny tyto položky:
- místo uzavření manželství ze 60 na 80 znaků
- církev ze 60 na 80 znaků

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/01/2002 Verze: 1.05

Partnerovi občana se automaticky se zapisuje ovdovění a rozvod.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/01/2002 Verze: 3.02

Při přihlašování je zapisován uživatel do registru, aby byl při příštím přihlášení zobrazen.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 09/01/2002 Verze: 1.05

Při přestěhování občana v rámci obce navazuje datum přistěhování na nové místo na datum odstěhování.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 09/01/2002 Verze: 1.05

Přidáno místo uzavření manželství do dat občanova partnera.
Přidán dotaz na datum rozvodu/ovdovění.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 09/01/2002 Verze: 3.02

Pro agendu lze nastavit, zda se bude v přehledu zobrazovat počet záznamů, nebo ne. Defaultní hodnota je ne, protože počítání zdržuje standardní provoz.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 06/01/2002 Verze: 1.05

Povolena možnost mazat občana (při chybě). S občanem se kaskádovitě smaže i pobyt atd.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 27/10/2001 Verze: 2.12

Přidána možnost pracovat s více uživatelskými sestavami nad jedním přehledem.
Doplněno předvyplnění nové tiskové sestavy o patu strany.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2001 Verze: 1.17

Při přípravě přehledu pro internet se v případě, že rezervace rezervuje do mínusu, zobrazí také 0.
Je možné také v parametrech aplikace nastavit FTP adresář, do kterého bude soubor ukládat.

Aplikace: Pošta Datum: 02/10/2001 Verze: 1.03

Byly naprogramovány toky dat mezi středisky.

Aplikace: Pošta Datum: 02/10/2001 Verze: 1.03

Bylo naprogramováno přijímání a odesílání mailů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2001 Verze: 1.17

Přidána kontrola uzávěrky dokladu (uzávěrky pohybu a fifo pohybu) pro pocet<0 a pocet<fifopocet.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/09/2001 Verze: 2.10c

Pokud se při tisku stane, že se text nevejde do kolonky, pak se zmenší velikost fontu o 2 a pokusi se vytisknout znovu.

Aplikace: Technika Datum: 13/09/2001 Verze: 1.04b

Při počítání motohodin upraveno zobrazování v případě, kdy se počítá s desetinnými čísly.

Aplikace: Technika Datum: 13/09/2001 Verze: 1.04b

Při tisku sestavy Jízdní výkaz stroje na zakázkách upraven tisk motohodin a korun v případě, kdy se počítá s desetinnými čísly.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/09/2001 Verze: 2.10c

Do jména LOG souboru je přidáván název aplikace, aby nedocházelo ke kolizím mezi aplikacemi.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/09/2001 Verze: 2.10c

Při zobrazení Přehledu se v případě, kdy je použito rychlé hledání, rovnou vyhledají nebo odfiltují data. Nečeká se na první impuls uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/09/2001 Verze: 1.16a

Pro pohyb se vypočítávají ceny i v případě, že se uloží doklad (klávesa F4 funguje stejně jako na pokladně).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/09/2001 Verze: 1.16a

Tisk EANů je možné ukládat do zásobníku a pak je vytisknout najednou.
Byla doplněna kalkulačka pro Výčetku platidel včetně tisku na tiskárnu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Přidána možnost editovat Kód balu zboží. Tato možnost bude sebrána právy, až začne být tento číselník upravován centrálně.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/09/2001 Verze: 2.10b

Procedure KompletniSestavaGTS má nový parametr IOnCalcVyskaSekce : TGTSVyskaSekceEvent, který umožňuje zadat výšku tisku sekce sestavy až v okamžiku, kdy je tištěna. Zapisuje se pomocí procedure OnCalcVyskaSekce(IGTS : TGeneratorTiskovychSestav; ISekceNazev : string; var IVyskaSekce : single).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Při tisku účtenky se v případě, že je na daném řádku sleva, rozepíše tento řádek do dvou řádků. Na prvním je původní cena a na druhém odečítaná sleva.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Všem sestavám byla nastavena výška strany 280. Je třeba přehrát všude sestavy.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw