GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.15

Pro tisk objednávky přijaté přibyla možnost tisknout do patičky součty kusů rozdělené podle DPH.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.15

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´, ´Kniha registrovaného partnerství´ a ´Kniha úmrtí´ byly upraveny šablony formulářů pro zvláštní matriku podle aktuálních podkladů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.66

Pro tisk faktury v agendě ´Doklad´ přibyla možnost tisknout do patičky součty kusů rozdělené podle DPH.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.14

Byla aktualizována nová verze číselníku států z ČSÚ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.14

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ bylo doplněno automatické doplňování okresu na základě místa narození a místa bydliště. Po vyplnění místa narození a bydliště také proběhne kontrola správnosti pomocí číselníku obcí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.65

Pro tisk dokladů v agendě ´Doklad´ přibyla možnost tisknout různé varianty firemního loga pro různá členění.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.13

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ byly upraveny šablony ´Hlášení o narození´, ´Hlášení o uzavření manželství´ a ´Hlášení o úmrtí´ podle aktuálních podkladů z ČSÚ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.12

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ byla přidána do přehledu záznamů položka ´Popis´, ve které se zobrazuje státní občanství. Tato nová vlastnost umožňuje snadnější orientaci v záznamech cizích státních příslušníků pro export dat hlášení pro ČSÚ.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.11

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ bylo naprogramováno hledání podle položky ´Státní občanství´, které umožňuje filtrovat záznamy cizích státních příslušníků pro export dat hlášení pro ČSÚ.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.81

V agendě ´Zaměstnanec´ byla doplněna kontrola vyplněnosti položek ´Jméno´ a ´Příjmení´ při ukládání záznamu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.11

V agendě ´Kniha registrovaného partnerství´ byl vytvořen nový cizojazyčný formulář ´Způsobilost k uzavření registrovaného partnerství´. Formulář zjednodušuje vyplnění hodnot z matriční agendy do formuláře, který je v originálu k dispozici na stránce e-justice.europa.eu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.10

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven formulář ´Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru´. Ve formuláři již se nevyznačuje důvod žádosti.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.80

V agendě ´Pracovní deník´ byla upravena kontrolní sestava práce techniky. Sestavu je nyní možné filtrovat pro jednu vybranou techniku.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.09

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ byla upravena práce s položkami ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´. Položky RČ, datum narození a bydliště jsou uspořádány stejným způsobem, jako položky otce a matky na první záložce.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.11

V agendě ´Organizace´ bylo upraveno vyhledávání pomocí nástroje ´Filtr hledání podle druhu´. V případě, že uživatel na základní úrovni použije pouze operátory ´OR´, dotaz se automaticky ´obalí závorkami´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.09

V agendě ´Kniha narození´ na záložce ´Určení otcovství´ byla přidána možnost načítat ´Muže, který tvrdí, že je otcem dítěte´ z centrálního registru obyvatel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.64

V agendě ´Doklad´ byl opraven chybný tisk položky ´DPH´ na převodce.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.10

V agendě ´Organizace´ byla naprogramována nová verze kontroly organizace s Administrativním registrem ekonomických subjektů (ARES).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.06

V agendě ´Svazek´ byla opravena chyba při znovunačítání údajů z matriční knihy do rejstříku.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk formuláře ´Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o druhém partnerovi (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, bydliště). Názvy těchto položek se přeškrtávají.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk cizojazyčného formuláře ´Způsobilost k uzavření manželství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o snoubenci / snoubence (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, pohlaví, státní příslušnost, bytem). Údaje se proškrtávají.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byla odstraněna v agendě ´Legalizace, vidimace´ možnost ověřit dokument na základě řidičského průkazu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.05

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk formuláře ´Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství´. Na formuláři se podle nové vyhlášky neuvádí údaje o snoubenci / snoubence (příjmení, jméno, datum narození, místo narození, bydliště). Názvy těchto položek se přeškrtávají.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.04

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl naprogramován nový formulář ´Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte o určení otcovství´ (tzv. trojdohoda).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.03

Při generování poplatků za legalizaci a vidimaci v agendě Pokladna byly upraveny sazby. Jeden legalizovaný dokument stojí nyní 50 Kč. Jeden vidimovaný dokument stojí nyní 30 Kč.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.03

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk formuláře ´Osvědčení pro uzavření církevního sňatku´. Bylo vypuštěno slovo ´CÍRKEVNÍHO´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.03

Na základě matriční vyhlášky (ve znění účinném od 1. 1. 2024) byl upraven tisk formuláře ´Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.63

Od 1. 1. 2024 začne platit novela zákona o DPH, která je součástí Konsolidačního balíčku. Hlavním obsahem novely je redukce počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12%. Tím pádem dochází k sjednocení dvou snížených sazeb (15% a 10%) do jedné společné ve výši 12%. Ve firmách podnikajících v zahradnickém oboru bude tedy třeba uskutečnit například tyto kroky: pro běžné rostliny bude třeba změnit DPH z 15% na 12%, pro knihy bude třeba změnit DPH z 10% na 0%, pro řezané květiny bude třeba změnit DPH z 15% na 21%. Pro tyto úlohy byl naprogramován nástroj.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.45

Bylo upraveno zobrazování názvu techniky (například v pracovním deníku) v případě, že existuje duplicitní kód techniky v archívu. Primárně se zobrazují nearchivní záznamy techniky. Až v případě nenalezení záznamu se načte název techniky z archívu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.78

V agendě ´Výběrová řízení´ na záložce ´Uchazeči´ přibyla položka ´Zdroj informací´. Tato položka umožňuje evidovat, odkud uchazeč získal informace o výběrovém řízení.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.14

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo optimalizováno zpracování rezervací zboží při výměně zboží na objednávce přijaté.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.62

V agendě ´Zboží´ byl upraven dialog pro tisk ´Přehledu přijatého zboží za období´. Filtr typu dokladu je nyní možné nastavit na ´Oprava příjem´. Tato nová funkce umožňuje zobrazit zboží, které bylo ´rychle naskladněno´ v zadaném období na vybraný sklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.62

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno rozpočítávání nákladů při zadávání drobné výroby.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.61

V agendě ´Pokladna´ byla upravena sestava ´Přehled prodaného zboží za období - jednotlivě´. Do sestavy je možné přidat sloupce, které zobrazují rozčlenění plateb placených hotově a kartou.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.13

Při zobrazení informace o rezervacích zboží byl přidán údaj o části školky, pokud je rezervace napojena na školkařskou knihu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.61

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost evidence zaplacenosti ´Opravných daňových dokladů odběrateli´ a ´Opravných daňových dokladů od dodavatele´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.12

Pro načítání objednávek přijatých přibyl parametr ´Při importu přidat do poznámky upozornění z organizace´: Ano / Ne. Při importu objednávek z Excelu nebo z e-shopu je možné přidat do poznámky upozornění z agendy Organizace.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.60

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno kopírování dokladu ´Drobná výroba (spotřeba)´. Při kopírování se zobrazí dotaz na počet vyráběného zboží. Následně je stejným poměrem přepočítán i počet spotřebovávaných komponent.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.59

V agendě ´Doklad´ bylo rozšířeno použití dokladu ´Drobná výroba (spotřeba)´. Tento doklad umožňuje vyskladnit do spotřeby několik komponent, ze kterých je zároveň naskladněn jeden finální výrobek. Nyní je možné ke komponentám přidat také další rozpis, jehož částka se přičte do pořizovací ceny výrobku.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.64

Byl naprogramován parametr ´Zapisovat do logu důležité události´: Ano / Ne. Informace o důležitých událostech je užitečné zapisovat do logu při ladění systému. Pro běžný provoz je třeba mít zápis do logu vypnutý. Příklad důležitých událostí: uzavírání dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.58

V agendě ´Zboží´ byla naprogramována ´Kontrola pořizovacích cen v přehledu´. Nad zbožím, které je zobrazeno v přehledu, je provedena kontrola, zda ´běžná pořizovací cena´ a ´průměrná pořizovací cena vypočítaná pomocí FIFO´ jsou stejné. Pokud tyto dvě ceny nejsou stejné, je zboží zobrazeno v kontrolní sestavě. Kontrolní sestavu je následně možné uložit do TXT souboru, který je možné zpracovat pomocí příkazu ´Upravit pořizovací ceny (FIFO) zboží ze souboru´. Tento příkaz nastaví pořizovací ceny (FIFO) podle běžné pořizovací ceny. Celý tento mechanismus je určen pro úpravy chyb pořizovacích cen, které vznikly při startu systému.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.58

V agendě ´Doklad´ přibyl nový typ dokladu ´Drobná výroba (spotřeba)´. Tento doklad umožňuje vyskladnit do spotřeby několik komponent, ze kterých je zároveň naskladněn jeden finální výrobek. Pořizovací cena výrobku je dána součtem pořizovacích cen komponent. Drobnou výrobu je možné použít například pro výrobu věnců.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.58

V agendě ´Doklad´ byla upravena převodka mezi sklady. Nyní může tato převodka také automaticky převádět na cílový sklad zboží z výroby (školkařské knihy).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.63

Bylo naprogramováno spuštění PORTAL.EXE /DRUPALWWWCMD. Pokud se Zelený software spustí s přepínačem /DRUPALWWWCMD, jsou zavolány www commandy definované v souboru drupal_vyr_zbo.xml nebo drupal_vyr_zbo1.xml. Tato nová vlastnost je užitečná, pokud je potřeba spustit například úlohy čekající na spuštění CRONu DRUPALU.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.02

Bylo upraveno vyhledávání neuzavřených záznamů v matričních knihách. Nyní se při hledání neuzavřených záznamů zobrazí i záznamy, které byly uzavřeny, znovu otevřeny a následně neuzavřeny.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.11

Pro úpravy cen a počtů zboží na objednávce přijaté přibyl parametr ´Při úpravě počtu nebo ceny zobrazovat dotaz na přepočet´: Ano / Ne. Při změně počtu, jednotkové ceny nebo celkové ceny na položce objednávky je možné zobrazovat dotaz, zda se má přepočet uskutečnit.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.09

Byla naprogramována nová agenda ´Úkoly a upozornění´, která bude sloužit jako základní místo pro informace uživateli o automaticky i ručně přidělených úkolech a upozorněních.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.62

Pro přenos souborů mezi serverem a počítačem klienta přibyl parametr ´Zapisovat do logu informace o přenosech souborů SRV..CLI´: Ano / Ne. Informace o přenosech souborů mezi serverem a klienty je užitečné zapisovat do logu při ladění. Pro běžný provoz je třeba mít zápis do logu vypnutý.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.57

V agendě ´Zboží´ byla do uživatelského exportu přehledu do Excelu přidána položka ´Zahradnická kategorie´, kterou je následně možné použít pro třídění.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 8.01

Pro export dat pro eMatriku ve formátu XML přibyl parametr ´Při exportu dat pro eMatriku provádět anonymizaci´: Ano / Ne. Pro testovací export dat pro eMatriku je možné nastavit anonymizaci dat.

Odebírat: Nové vlastnosti SW