GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.28

V agendě ´Průvodní list´ byl přidán export hlášení pro ÚHÚL ve formátu CSV. Tato vlastnost je užitečná pro firmy, které nepoužívají MS Excel a chtějí si vytisknout pro kontrolu hlášení v tabulkovém formátu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.85

Byl upraven tisk ´Protokolu o uzavření manželství´. Pokud mají matrikáři uvedený titul, vytiskne se titul do kolonky ´Za přítomnosti matrikáře´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: Verze: 1.32

Pro agendu ´Encyklopedie´ přibyl parametr ´Adresář pro ukládání fotografií - pro jeden počítač´. Tento parametr umožňuje v případě, že jsou fotografie rostlin ukládány na OneDrive, nastavit odpovídající adresář pro každý počítač individuálně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.27

V číselníku ´Bal zboží´ přibylo tlačítko pro změnu kódu balu zboží. Změněná hodnota je zapsána také do agendy ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.27

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven export hlášení pro ÚHÚL ve formátu Excel. Na záložce ´Záznamy o oddílech sadebního materiálu, které má dodavatel v držení´ se sloupec ´plocha na které je oddíl pěstován´ zobrazuje v hektarech. Sloupec ´množství´ se zobrazuje v jednotkách ´tis.ks´ nebo ´kg´ podle toho, zda je na kartě evidováno osivo nebo již vzešlé rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.26

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo naprogramováno ´Okopírování zápisu´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.57

Od 1.1.2023 byl v aplikacích ´Výroba a prodej´ a ´Pokladna´ ukončen provoz EET.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.57

Při tisku sestavy prostřednictvím jiné šablony (než základní) se uloží informace o použité šabloně i při tisku na obrazovku. Dříve se ukládala pouze při tisku na tiskárnu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.84

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla na ověřovací štítek ´A4 2x5´ přidána možnost tisknout nadpis ´OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI / VIDIMACI´ (proměnná 18).

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.32

Pro agendu ´Voličské průkazy´ přibyla možnost nastavit v číselné řadě sérii ´B´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.83

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl na základě doporučení dohlídky upraven tisk ověřovací doložky. Z věty ´...souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízena a tato listina...´ byla odstraněna čárka. Dále byl upraven text ´Jméno/a a příjmení ověřující osoby...´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.56

V nastavení ´Generátoru tiskových sestav´ přibyla možnost nastavit tisk přeškrtnutého textu slabou, normální nebo silnou čarou. Tato vlastnost je užitečná především pro tisk ověřovacích štítků při legalizaci a vidimaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.25

V agendě ´Doklad´ byl upraven způsob načítání loga a razítka na fakturu. V parametru, který odkazuje na obrázek loga nebo razítka je možné použít řetězec ($SERVERDIR$), který umožňuje říci aplikaci, že si má stáhnout obrázek ze serveru. Tento způsob nastavení se používá v případě, že aplikace běží na klientských počítačích, které nemají přímý přístup do serverových adresářů.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.82

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno přidělování čísla jednacího ověřovacího štítku. Do masky číselné řady lze nyní přidat řetězec ($POZNAMKA$). Do tohoto místa se při vytváření čísla jednacího zapíše znak ´L´ pro legalizaci nebo znak ´V´ pro vidimaci.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.55

V aplikaci ´Pošta´ přibyl nový parametr ´Maska a adresář pro přenos dat do ext.software´. Maska na straně serveru a adresář na straně klienta jsou používány pro přenos dat do externího software (Př.: c:\gsoft\odeslano\*.xml_c:\money\import). Tento parametr se používá v případě, že je třeba pomocí příkazu PORTAL /MOVEFILESEXT přenést data na klientský počítač, který nemá přímý přístup do serverových adresářů.

Aplikace: Zákazník Datum: Verze: 1.16

V agendě ´Zákazník´ na záložce ´Zařízení u zákazníka´ byl naprogramován posun pořadí o 10 pozic.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.07

V agendě ´Smlouvy´ bylo upraveno načítání smluv z CSV souboru (s oddělovačem středník). Tato vlastnost je užitečná pro firmy, které mají potíže s načítáním souboru ve formátu Excel.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.24

V agendě ´Mobilní zařízení´ byl upraven export dat do terminálu ´Unitech HT630´. Pokud jsou data pro terminál vytvořena na aplikačním serveru připojeném přes VPN, jsou následně přenesena na klientský počítač pomocí TCP/IP komunikace.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.54

Ve všech aplikacích byl upraven tisk sestav pomocí MS Wordu. Starý formát DOC byl ve všech sestavách nahrazen formátem DOCX. Ve všech sestavách je také nyní možné vytvořit šablonu upravenou pro konkrétní firmu / úřad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.23

V agendě ´Tisk etiket´ byl upraven tisk sestav ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO´. Na sestavy přibyla možnost tisknout piktogramy z popisů v aplikaci Encyklopedie (proměnná 18).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.81

V agendě ´Změna jména a příjmení´ bylo upraveno načítání dat ze základních registrů. Nyní se načítá také rodné číslo, stav, PSČ a doručovací adresa.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.80

V agendě ´Kniha manželství´ přibyla nová sestava ´Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.22

V agendě ´Doklad´ bylo opraveno generování čísla jednacího příjmových pokladních dokladů faktur placených hotově nebo kartou. Hotovostní platba i platba kartou již mají nyní svou vlastní číselnou řadu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.76

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ byl upraven typ položky ´Platnost - text´ na hodnotu MEMO. To umožňuje zapisovat do položky delší texty podmínek platnosti pracovní smlouvy.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.06

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraveno počítání cen v případě, že má parametr ´Na FAK a VDL vycházet z cen´ hodnotu ´s DPH´ (parametr aplikace ´Výroba a prodej´). Ceny na objednávce přijaté se pak počítají obdobně, jako na faktuře.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.79

Pro agendu ´Legalizace, vidimace´ přibyly dva parametry ´Používat poplatek´ a ´Používat označení druhu listiny´. Po nastavení těchto parametrů na hodnotu ´Ano´ se na formuláři zobrazí položky ´Poplatek´ a ´Označení druhu listiny´. Hodnoty těchto položek je následně možné vytisknout na štítek do knihy (pokud se tiskne ve formě číslovaného seznamu).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.78

V matričních agendách byl upraven tisk sestav pomocí MS Wordu. Starý formát DOC byl ve všech sestavách nahrazen formátem DOCX. Byl také naprogramován nástroj DocToDocx, který je schopen transformovat soubory šablon v celém adresáři do formátu DOCX.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.78

V matričních agendách byly prověřeny metody, které se používají pro načítání dat ze základních registrů (ROB, RUIAN a AISEO). Aktuálně se používají tyto metody: E05/IszrRobCtiPodleUdaju, E171/IszrAiseoCtiAifo2, E172/IszrAiseoCtiPodleUdaju2. Všechny tyto metody budou podporovány i po 1. lednu 2023. Dříve se používala ještě metoda E36/IszrRuianCtiAdresu, která přestane být funkční 31. prosince 2022. Proto je třeba na všech úřadech, které používají načítání ze základních registrů, instalovat do konce roku 2022 novou verzi aplikace Matrika.

Aplikace: Encyklopedie Datum: Verze: 1.31

V agendě ´Encyklopedie´ byl přidán další druh péče (piktogram): ´Teplota´. Umožňuje na etikety vytisknout obecnou informaci o teplotě například pro pokojové rostliny.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.75

V agendě ´Hodnocení zaměstnance´ byla přidána sekce ´Nástupnictví´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.77

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB (registr obyvatel) a RUIAN (registr adres). Pokud volání vrátí více položek adres, je z nich vybrána ta, která odpovídá trvalému pobytu.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.53

Pro vytváření PDF dokumentů byl naprogramován nový parametr ´Čekací interval na vytvoření PDF souboru´. Parametr udává, jak dlouho bude aplikace čekat na vytvoření PDF souboru, než zahlásí chybu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.21

Pro agendu ´Průvodní listy´ přibyl parametr ´Číslo jednací průvodního listu´: Společná řada pro sadbu a semena / Samostatná řada pro sadbu i semena. Číslo jednací průvodního listu je možné vystavovat společně nebo samostatně pro sadební a semenný materiál.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.76

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla na ověřovací štítek ´A4 2x6´ přidána možnost tisknout nadpis ´OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI / VIDIMACI´ (proměnná 18).

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.07

V agendě ´Dokument, organizační struktura´ byla upravena velikost položky ´Poznámka´ na 150 znaků.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.31

Pro agendu ´Voličské průkazy´ přibyl parametr ´Volební obvod´. Tento parametr se používá například při tisku voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR.

Aplikace: Pošta Datum: Verze: 1.45

Byl upraven export dat ze Zeleného software do GShopu tak, aby se nepřenášela data v případě, kdy se jedná o ´prázdnou dávku´.

Aplikace: Archív Datum: Verze: 1.03

Byla naprogramována archivace tabulek agendy ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´. Data těchto agend se při archivaci označují jako ´Skrytý archív´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.30

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven zápis informace o vystavených voličských průkazech. Pokud není žádný voličský průkaz vytištěn, je do informativní položky zapsána hodnota ´NULL´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.75

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla rozšířena velikost položky ´Město´ v adrese na 60 znaků.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.05

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo upraven export objednávky přijaté do Excelu. Pokud bližší specifikace obsahuje první znak ´rovná se´, je před něj přiřazena mezera. Pak již export do Excelu funguje korektně, protože si již Excel ´nemyslí´, že se jedná o vzorec.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.20

Byl upraven zápis stornovací faktury (platba hotově) do pokladní knihy. Stornovaný i stornovací doklad se zapisuje do stejné pokladní knihy, ačkoliv je proveden na různých zařízeních. Na stornovací fakturu se také přenáší položka členění ze stornovaného dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.20

Byl upraven export dokladů do SW Pohoda: stornovací faktury nyní obsahují informaci o DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.20

Byl upraven tisk stornovací faktury. Na stornovací faktuře byl upraven tisk rozpisu DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.19

V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost filtrovat sestavu pro více odběratelů najednou. V přehledu odběratelů je možné označit a následně přenést více odběratelů zároveň.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.19

V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost grupovat sestavy po týdnech nebo měsících. Tuto novou vlastnost použijí hlavně okrasné školky, které si tak mohou zobrazit prodejnost rostlin v určitých obdobích.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.18

Byla upravena vnitřní architektura aplikačních serverů Výroba a prodej, Pokladna. Byl vytvořen nový ServerCore (Jádro), který má na starosti transakční zpracování kombinovaných úloh (například uzavírání dokladu v aplikaci Výroba a prodej, aktualizace skladu z aplikace Pokladna).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.74

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB (registr obyvatel). Pokud volání skončí chybou, je uživateli nabídnuta možnost zkusit volání ROB znovu. Tato nová vlastnost je užitečná v případě, že ROB má příliš dlouhé časové prodlevy odpovědí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.17

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - 3.typ EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.16

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Položky byly graficky zmenšeny tak, aby se rostlinolékařský pas vešel na jeden list i v případě, že na něm je 5 položek a tiskne se kombinovaná verze i pro chráněnou zónu.

Odebírat: Nové vlastnosti SW