GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.19

V přehledech prodaného/vydaného zboží za období byla naprogramována možnost filtrovat sestavu pro více odběratelů najednou. V přehledu odběratelů je možné označit a následně přenést více odběratelů zároveň.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.18

Byla upravena vnitřní architektura aplikačních serverů Výroba a prodej, Pokladna. Byl vytvořen nový ServerCore (Jádro), který má na starosti transakční zpracování kombinovaných úloh (například uzavírání dokladu v aplikaci Výroba a prodej, aktualizace skladu z aplikace Pokladna).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.74

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB (registr obyvatel). Pokud volání skončí chybou, je uživateli nabídnuta možnost zkusit volání ROB znovu. Tato nová vlastnost je užitečná v případě, že ROB má příliš dlouhé časové prodlevy odpovědí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.17

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - 3.typ EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.16

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Položky byly graficky zmenšeny tak, aby se rostlinolékařský pas vešel na jeden list i v případě, že na něm je 5 položek a tiskne se kombinovaná verze i pro chráněnou zónu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.15

V agendě ´Doklad´ byl naprogramován export faktury do formátu ISDOC a její odeslání mailem. ISDOC (Information System Document) je standard pro elektronickou fakturaci v ČR, který byl vytvořen sdružením ICT Unie. Podporu přislíbila většina výrobců ekonomických systémů v ČR, státní správa (MF ČR a MV ČR) a také velké firmy jako je SAP a Microsoft.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.14

Byl upraven export dat do SAP. Při zápisu výkonu k vzejití rostliny ve školkařské knize se výkon určuje na základě předchozí síje do fóliovníku nebo do volné půdy.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.73

V matričních agendách bylo upraveno volání ROB a RUIAN. Volání se již nerozděluje na zjištění informací ze základních registrů o občanovi a následně o adrese. Obě volání probíhají zároveň. Tato úprava zrychluje volání a také řeší problémy, kdy jeden registr odpověděl a druhý ne.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.52

Ve vyhledávacím okně, které umožňuje vybrat hodnotu z číselníku, byla naprogramována možnost: hledat text, kterým číselníková hodnota začíná / vyhledávat fulltextově. Pokud chce uživatel vyhledávat fulltextově, zadá na začátku vyhledávacího řetězce mezeru.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.74

V agendě ´Zaměstnanec´ byl upraven tisk ´Dohody o rozvázání pracovního poměru´. Na formulář přibyly položky ´odbor´ a ´oddělení´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.29

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk ´Hlášení adresy pro doručování´. Byl opraven popisek ´Ulice´ v adrese pro doručování.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.06

V agendě ´Spis´ byla v tabulce ´Vypravení´ rozšířena velikost položky ´Příjmení´ na 50 znaků a položky ´Jméno´ na 30 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.72

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla do hromadného vytváření ověřovacích štítků pro legalizaci (tlačítko ´Nové č.j.´) přidána možnost vybrat ´elektronický podpis na elektronickém dokumentu uznal za vlastní´. Tato možnost byla již dříve přidána pro vytváření štítků jednotlivě.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.73

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Typ práce´ přibyla položka ´Skupina (přímý nadřízený)´, která umožňuje zaměstnanci přiřadit přímého nadřízeného. Tato vlastnost je následně využívaná při tisku přehledu prací.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.73

V agendě ´Pracovní deník´ byla přidána možnost filtrovat sestavy ´Přehled práce zaměstnanců na stavbách za období´ podle skupin. Na základě přiřazení zaměstnanců k přímým nadřízeným (v agendě Zaměstnanec), je možné tyto sestavy filtrovat po těchto skupinách.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.51

Byl naprogramován nový způsob aktualizace tenkých klientů Zeleného software. Nově vzniklá aplikace refresh.exe umožňuje, aby aktualizaci tenkého klienta byli schopni udělat i uživatelé s omezenými právy na administraci počítače.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.71

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl pro tisk ověřovacího štítku pro vidimaci přidán parametr ´Na ověř.štítku pro vid. tisknout otisk úř.razítka´: Ano / Ne. Pro tisk štítku pro vidimaci se dá nastavit, zda se má tisknout text ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´. Tento parametr lze nastavit na úrovni organizace nebo střediska.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.70

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk ověřovací doložky pro legalizaci dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 154/2022 Sb. (účinné od 1. července 2022). Při zadávání legalizace je možné vybrat jeden ze tří typů: listinu podepsal / podpis na listině uznal za vlastní / el. podpis na el. dokumentu uznal za vlastní. Na základě této hodnoty je potom na ověřovací doložku vytištěn text: ´vlastnoručně podepsal´ / ´uznal podpis na listině za vlastní´ / ´uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní´. Ve spodní části všech šablon doložek pak přibyla možnost vytisknout proměnnou 24, která obsahuje text: ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´ / ´Kvalifikovaný elektronický podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko´. Pro variantu tisku pouze ´nepřeškrtnuté varianty popisů´ je řešení snadné. Pro variantu tisku také ´přeškrtnuté varianty popisů´ vzniká problém s velkým množstvím textu, který se na doložku nevejde. V tomto případě doporučujeme vyvolat jednání s kontrolními orgány, aby schválily používání pouze ´nepřeškrtnuté varianty popisů´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.13

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána číselníková položka ´Segment 2´, která umožňuje podrobnější segmentaci zakázek.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.72

V agendě ´Zaměstnanec´ na záložce ´Smlouvy´ přibyla možnost do položky ´Typ smlouvy´ vyplnit hodnotu ´Poznámka´. Tato možnost slouží k zápisu poznámky, která nemá vliv na ostatní funkčnost (datumu nástupu atd.). Ve spodní části přibyla také textová položka ´Poznámka´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.69

Pro tisk určení otcovství přibyl parametr ´Na určení otcovství u narozeného dítěte načítat´: Přechýlené příjmení z první záložky / Nepřechýlené příjmení ze záložky UO. Parametr udává, zda se při tisku určení otcovství pro již narozené dítě v případě nepřechýleného příjmení mají hodnoty načítat z první záložky nebo ze záložky určení otcovství.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.12

V agendě ´Zboží´ byly přidány položky ´Encyklopedie - výška´, ´Encyklopedie - doba květu´ a ´Encyklopedie - barva květu´ do uživatelských exportů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.12

V agendě ´Školkařská kniha´ byly přidány položky ´Encyklopedie - výška´, ´Encyklopedie - doba květu´ a ´Encyklopedie - barva květu´ do uživatelských exportů.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.71

V agendě ´Školení´ byl naprogramován mechanismus upozorňování na periodická školení mailem. Po zaslání mailu je možné nastavit účastníkovi periodického školení, do kdy se nemá zobrazovat upozornění.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.05

V číselníku ´Komunikace se spisovou službou´ byla přidána položka ´Poštovní služby - textově´, která umožňuje nastavit rozšířené poštovní služby. Tyto služby používá Česká pošta, ale nejsou uvedeny v národním standardu pro komunikaci se spisovou službou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.11

V agendě ´Doklad´ byla upravena chyba při posílání mailu s fakturou v PDF formátu. Do procesu byla přidána čekací smyčka, která zajistí odložení vytvoření mailu až do okamžiku, kdy již je připraven PDF soubor.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.11

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno posílání faktury mailem v PDF formátu tak, aby šla poslat i neuzavřená faktura.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.04

V agendě ´Objednávky přijaté´ bylo naprogramováno posílání objednávky mailem v PDF formátu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.11

Pro kopírování v agendě ´Zboží´ přibyl parametr ´Při kopírování zboží nekopírovat položky´. Při kopírování zboží je možné nastavit, které položky se nebudou kopírovat. Je možné nastavit tyto položky: Poznámka externí 1 a 2, Poznámka interní 1 a 2

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.68

Při ukládání údajů o svazku a straně v matričních knihách bylo optimalizováno zpracování speciálních znaků ve jménu a příjmení. Na DB ORACLE některé speciální znaky dříve způsobovaly problémy.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.67

Pro tisk ověřovacích štítků v agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Do knihy tisknout štítky - pro středisko´: Upravené pro knihu / Jako na dokument / Nezadáno. Štítek do ověřovací knihy lze tisknout upravený pro knihu nebo stejný jako na dokument. Tento parametr lze nastavit na úrovni organizace nebo střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.10

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla nová šablona pro tisk štítků na termotransferových tiskárnách: ´Štítky 2 x 50 mm x 60 mm TERMO´.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.70

V agendě ´Školení´ na záložce ´Účastníci/Hodnocení´ byla přidána položka ´Účast´. Položka umožňuje rozlišit stav účastníků školení: Přihlášen, Odhlášen, Zúčastnil se, Zatím nepřihlášen.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.70

V agendě ´Školení´ byla přidána položka ´Forma´. Umožňuje rozlišit školení: Prezenční, On-line, E-learning.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.70

V agendě ´Školení´ byla přidána položka ´Typ periodického školení´. Položka umožňuje evidovat a připomínat školení se stejným typem periodického školení.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.50

Při tisku sestav je možné otáčet o 90 nebo 270 stupňů i textové položky, ve kterých se automaticky zalamují delší texty. Tato vlastnost je užitečná při tisku etiket pro rostliny s dlouhými názvy.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.66

Pro tisk originálů a kopií matričních dokladů (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list) přibyla položka (proměnná 104), která umožňuje tisknout proškrtnutí při nevyplněném pořadovém čísle v matriční knize. Tato položka je skrytá. Je možné zapnout její tisk a skrýt dříve používanou položku ´porcis´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.09

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout položku ´QR kód´ na ´Štítky 1 x 45 mm x 35 mm TERMO´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.09

V agendě ´Doklad´ přibyl nový parametr ´Kontrolovat datum dokladu v měsíci´: Ano / Ne. Kontrola datumu dokladu v měsíci umožňuje zobrazit při ukládání dokladu upozornění na to, že datum dokladu je v minulém měsíci. Kontrola je měkká, nebrání uložení dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.08

V agendě ´Tisk etiket´ byl naprogramován překladový slovník do slovenštiny pro tisk piktogramů s popisky k rostlinám.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.07

V agendě ´Doklad´ byl na záložku ´Pohyby pro doklad´ přidán text s informací o procentuální slevě odběratele. Pokud jsou k výpočtu prodejní ceny používány vzorce, jsou v případě, že má odběratel vyplněn vzorec, a ještě procentuální slevu, použity oba nástroje pro výpočet prodejní ceny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.07

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout položku ´Odběratel - doklad´ na ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´. Položka ´Odběratel - doklad´ se používá při tisku etiket z ´Objednávek přijatých´, pokud chce uživatel označit etikety tak, aby obsahovaly číslo objednávky od odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.07

V agendě ´Doklad´ se při načítání faktury z objednávky přijaté přenese číslo jednací objednávky od odběratele do bližší specifikace zboží na faktuře. Tato vlastnost je užitečná v případě, že má odběratel více objednávek a je třeba identifikovat, ze které objednávky zboží pochází.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.03

Pro import ´Objednávky přijaté´ přibyl nový parametr ´Při importu přepočítat prodejní cenu podle odběratele´: Ano / Ne. Při importu objednávek z Excelu nebo z e-shopu je možné přepočítat prodejní ceny podle úrovně / vzorce odběratele. Podmínkou jsou vyplněné údaje o odběrateli.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.06

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly nové šablony pro tisk štítků na termotransferových tiskárnách: ´Štítky 1 x 50 mm x 30 mm TERMO - EU rl. pas´, ´Štítky 1 x 75 mm x 55 mm TERMO - EU rl. pas´ a ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO - EU rl. pas´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.05

V agendě ´Doklad´ přibyla možnost i po uzavření dokladu změnit způsob platby: hotově / převodním příkazem. Akce se spouští z menu ´Další možnosti - změnit způsob platby´. Aby uživatel mohl tuto akci uskutečnit, musí mít roli ´Výroba a prodej - úpravy způsobu platby´ (Vyr_upravy_plakod).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.04

Na formuláři agendy ´Doklad´ přibyly šipky pro nastavení šířky přehledu pohybu zboží na dokladu.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.53

V agendě ´Pokladní kniha´ byla upravena práce se záznamem. Dokud záznam uživatel neuzavře, může ho upravovat a mazat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.03

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno odeslání ´Opravného daňového dokladu odběrateli´ mailem z Outlooku ve formátu PDF.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.52

V agendě ´Pokladna´ byla upravena kontrola uzavření účtenky nad 10 000 Kč pro variantu, kdy se odběratelé načítají z agendy ´Organizace´ nebo ´Osoba´. Pro uzavření účtenky stačí, aby byla doplněna osoba, nemusí být doplněna organizace s IČem.

Odebírat: Nové vlastnosti SW