GSoft

optimista ve světě software

Organizace

  • Tato aplikace je základním kamenem celého systému.
  • Obsahuje agendy Organizace, Osoba, které umožňují evidenci odběratelů a dodavatelů, např. adresy sídla organizace, kontaktních informací atd.
  • Dále obsahuje agendu Dokumenty umožňující evidenci dokumentů, které si v rámci organizace předávají jednotliví uživatelé. Dokumenty jsou rozděleny podle členění organizace a toto rozdělení (stejně jako typy dokumentů) se nastavuje pro konkrétní organizaci. Jedno z možných použití agendy Dokument je tedy jako definice struktury organizace a tok dokumentů v organizaci.
  • Dalším možným využitím agendy Dokumenty je používat ji jako redakční systém webových stránek: Dokumenty jsou standardně ukládány v XML formátu, který umožňuje například jejich automatickou prezentaci na Internetu nebo automatické rozesílání prostřednictvím elektronické pošty (viz aplikace Pošta). Dokumenty je možné fulltextově indexovat a následně pomocí fulltextového indexu vyhledávat.
  • Aplikace dále obsahuje evidenci Uživatelských práv a rolí, Tiskových sestav, Parametrů systému, Číselných řad atd.