GSoft

optimista ve světě software

Pošta

  • Aplikace je určena pro snadné rozesílání mailů.
  • Umožňuje ve spolupráci s aplikací Organizace udržovat adresář spolupracujících osob (dodavatelů, odběratelů, zákazníků atd.) a těmto osobám pravidelně posílat maily.
  • Pokud má organizace více středisek, která nejsou stále propojena sítí, pak se aplikace Pošta stará o automatické předávání dat mezi středisky.
  • Pokud jsou exportována data v elektronické podobě do externích aplikací, pak se aplikace Pošta stará o naformátování dat do požadované struktury, kterou externí aplikace umí načíst.
  • Pokud jsou některá data z informačního systému automaticky prezentována na Internetu například formou e-shopu, pak se aplikace Pošta stará o přehrání dat na Internet (například nabídky zboží z aplikace Výroba, nebo vybraných dokumentů z aplikace Organizace)