GSoft

optimista ve světě software

Vyčištění tiskových front

Nástroj slouží k vyprázdnění všech tiskových front v počítači

Při výpadku tisku na pokladní tiskárnu, nebo zákaznický display například vlivem záměny připojení portů se v tiskové frontě zařízení hromadí dokumenty až může dojít k přehlcení tiskového řadiče.

Například pro zobrazování na zákaznický display je každá položka dokladu posílána jako samostatný tiskový soubor. Pro vyprázdnění tiskových front, ve kterých mohou být desetitisíce dokumentů slouží následující sekvence příkazů,

kterou je vhodné spustit jako dávku v *.bat nebo *.cmd souboru:

 

net stop spooler

del /Q /F /S "%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*"

del %systemroot%\\system32\\spool\\printers\\*.shd

del %systemroot%\\system32\\spool\\printers\\*.spl

net start spooler

pause