GSoft

optimista ve světě software

Výroba a prodej

  • Aplikace je určena pro práci firem v oblasti výroby a prodeje rostlinného materiálu (ale je možné ji konfigurovat i pro výrobu a prodej v jiných oblastech).
  • Obsahuje agendy: Typ zboží, Zboží, Školkařská kniha, Doklad a Tisk etiket, které slouží k řízení výroby, skladového hospodářství a velkoobchodního prodeje.
  • Agenda Typ zboží (rod, druh a kultivar rostlin) slouží k evidenci sortimentu rostlin (informace o názvu, kategorii a úrovni DPH). Dodavatel udržuje základ této agendy na internetu a pravidelně ho aktualizuje. To umožňuje postupné vytváření standardu rostlin v České republice.
  • Agenda Zboží navazuje na agendu Typ zboží a obsahuje další informace o zboží na skladě (nebo prodejně, zakázce atd.). Jde o počet, velikost (výška, obvod, počet výhonů rostliny atd.), bal (kontejner, multiplato, prostokořenná rostlina atd), cenu pořizovací, prodejní atd. Toto rozdělení umožňuje, aby na skladě existovaly "hromady zboží", které mohou obsahovat stejné zboží v různých velikostech a balech. Tento přístup umožňuje snadnou práci s růstem, úhynem a dalšími postupy u zboží, u kterého se v průběhu roku mění kvalita, velikost atd. V této agendě je možné zobrazovat všechny druhy přehledů, exportovat ceníky do programu Excel, exportovat aktuální nabídky na Internet, tisknout inventurní sestavy atd. Export zboží na Internet je možný buď do vlastního e-shopu nebo do společné nabídky rostlin v ČR (na www.zelene.info).
  • Agenda Školkařská kniha slouží k evidenci pěstovaných rostlin. Je základem pro nasazení aplikace Manažer, která je schopna sledovat náklady na pěstované rostliny.
  • Agenda Doklad slouží k evidenci všech dokladů, které pracují se zbožím: příjmový a výdajový dodací list, faktura, skladová převodka, speciální převodky pro růst a úhyn rostlin, speciální převodky pro opravy stavu skladu při inventurách. Všechny doklady jsou propojeny pomocí FIFO (First In First Out) což, znamená, že se prvně vyskladňuje zboží, které bylo prvně naskladněno. Tento přístup umožňuje sledovat historii zboží (například je užitečné při výsadbě zboží na realizační zakázku, kdy je třeba dohledat v případě nadměrného úhynu původního dodavatele). Důležitá je také možnost vystavení faktury jako rostlinolékařského pasu.
  • Agenda Tisk etiket slouží ke snadnému tisku etiket různých formátů. Zajišťujeme i dodávku tiskáren a etiket pro termotransfer a laserový tisk.
  • Aplikace Výroba umožňuje spolupráci více středisek firmy, jak výrobních (např. zahradnické školky, realizační zakázky) tak prodejních (např. maloodběratelské a velkoodběratelské prodejny) pomocí propojení přes internet.
  • Základní idea nasazení této aplikace: běžně dodávané účetní a skladové systémy neumí pracovat s rostlinným materiálem. Tato aplikace se tedy postará o sklady a výrobu. Externí aplikace má potom na starosti účetnictví a mzdy (např.: Money, ABRA, Pohoda). Podklady pro účetní aplikace jsou dodávány ve formě tištěné nebo elektronické.
  • Úspěšně funguje například ve firmách: Školky Litomyšl s.r.o., Gabriel s.r.o., Plantex s.r.o. , Květoslav Horák - Okrasné školky s.r.o., Wotan Forest, a.s.