GSoft

optimista ve světě software

Vývoj software

 • rychlý návrh aplikačního software za udržení velmi nízkých cen… proč platit ohromné částky za software, který stejně nevyhovuje?
 • tvorba e-shopů a prezentace na internetu… je třeba se otevřít světu?
 • vazba na MS Word a MS Excel… považují to mladí uživatelé za samozřejmost?
 • nasazení norem a implementace těchto norem do softwarových aplikací… je třeba udělat pořádek?
 • podpora firem v přechodných stavech (při zřizování rozsáhlejší sítě poboček, při zavádění internetového obchodování, při zavádění toku dokumentů atd.)… máte starost z toho, jak vlastně budou spolupracovat lidé a počítače?


Technologické předpoklady pro řešení těchto otázek

 • CASE–aplikační úlohy jsou navrženy nejprve ve vlastním CASE nástroji
 • XML - standard XML je použit pro všechny základní části systému: CASE popis systému, KOMUNIKACI mezi prvky aplikace, aplikacemi i okolím, TOKY DAT mezi středisky, HELP soubory
 • Aplikační generátor–celá aplikace (aplikační server a tenký klient) je vygenerována bez jediného naprogramovaného řádku kódu
 • Delphi–specifické funkce, tiskové sestavy (vytvářeny vlastním generátorem tiskových sestav) a formuláře jsou doprogramovány v RAD nástroji Delphi
 • SQL–výsledné aplikace mohou pracovat na těchto druzích databázových serverů: MSSQL, Oracle, Interbase
 • HTML/ASP/Drupal–v případě potřeby jsou dodány také HTML stránky, Internet/Intranet aplikace atd.


Výsledek

 • vysoká rychlost vývoje a stabilita běhu je zajištěna plně objektovým přístupem ve všech krocích návrhu
 • snadná udržovatelnost u zákazníka je zajištěna technologií tenkého klienta. Vše je nainstalováno na serveru, na klientské počítače se neinstaluje nic.
 • jednuduché ovládání aplikací a školení nových uživatelů je zajištěno zpracováním technologií hierarchie Systém–aplikace–agenda–vazby tabulek