GSoft

optimista ve světě software

Zápis instalačních adresářů v registrech

32 bitové OS: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GSoft

64 bitové OS: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\GSoft