GSoft

optimista ve světě software

Zmenšení logu databáze MS SQL server 2008

Spustit sql příkaz:

BACKUP LOG g TO DISK = N'C:\GSoft\data\zaloha\g_log.bak' GO DBCC SHRINKFILE('g_log', 10) GO