Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Pokladna Datum: 13/04/2017 Verze: 3.89

Do agendy ´Pokladna´ přibyly parametry ´Po uzávěrce přenést data na centrálu´ a ´Číslo střediska centrály´. Tyto parametry umožňují nastavit při používání centrálního skladu, aby se po dokončení uzávěrky pokladny data účtenek a uzávěrek odeslala na centrální server.

Aplikace: Pokladna Datum: 10/04/2017 Verze: 3.88

V agendě ´Pokladna´ byl naprogramován nový způsob vystavení vrácenky. Vrácenka se vystavuje stejně jako účtenka, pouze se v menu vybere ´Změnit účtenka .. vrácenka´ (CTRL+R). Při uzavírání se potom místo uzavření otevře okno agendy ´Doklad´, kde je zobrazena již standardní vrácenka. Tento způsob má snadnější ovládání pro pokladní, které neumějí používat agendu ´Doklad´. Dále byl naprogramován parametr ´Formát vrácenky´: Jako účtenka / Jako příjmový dodací list. Vrácenku lze tisknout ve formátu účtenky na pokladní tiskárně nebo ve formátu příjmového dodacího listu na tiskárně A4.

Aplikace: Pokladna Datum: 06/04/2017 Verze: 3.87

Bylo upraveno počítání stavu pokladny a uzávěrky pokladny pro použité dárkové poukazy. Použité dárkové poukazy jsou odečteny ze stavu pokladny, ale účtenky mají započteno celé DPH.

Aplikace: Pokladna Datum: 06/04/2017 Verze: 3.87

Byla naprogramována úprava komunikace s EET. Byla odstraněna chyba, kdy po zavedení letního času byly účtenky v přehledech Finanční správy posunuty o hodinu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/04/2017 Verze: 2.09

Pro tisk ´Voličských průkazů´ bylo naprogramováno používání čísla zúčtovatelného dokladu.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/04/2017 Verze: 3.86

V přehledu agendy ´Pokladna´ byla naprogramována nová sestava ´Přehled prodaného zboží za období po kategoriích´.

Aplikace: Matrika Datum: 03/04/2017 Verze: 6.51

V agendě ´Vydané doklady´ byla naprogramována archivace záznamů. Pokud matrikář již vytiskl všechna čísla dokladů z daného rozmezí, je možné rozmezí zaarchivovat, aby se nepletlo při běžné práci.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2017 Verze: 6.50

V ´Knize úmrtí´ byl naprogramován číselník poznámek na úmrtní list.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2017 Verze: 6.50

V ´Knize manželství´ byl naprogramován číselník tlumočníků.

Aplikace: Matrika Datum: 02/04/2017 Verze: 6.50

Při tisku originálu matričních dokladů na tiskárnu bylo odstraněno skrývání dotazu na číslo dokladu za další formuláře.

Aplikace: Matrika Datum: 29/03/2017 Verze: 6.49

Pro tisk matričních knih byl upraven parametr ´V matriční knize tisknout matrikáře´. Nyní může nabývat hodnoty ´Podpisový vzor´. V tomto případě se tiskne pod zápis a do dodatečných záznamů hodnota položky ´Podpisový vzor´ z agendy ´Uživatelská práva´.

Aplikace: Matrika Datum: 29/03/2017 Verze: 6.49

Pro tisk matričních knih byl naprogramován parametr ´Tisknout slovo okres do matričních knih´: Ano / Ne. Do matričních knih se tiskne nebo netiskne slovo okres/okr. do místa narození a bydliště. Tisk formátu okr./okres udává parametr ´Tisknout slovo okres´.

Aplikace: Matrika Datum: 28/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk dohody o příjmení v ´Knize manželství´ (varianta: Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené) byl naprogramován parametr ´Dohoda o příjmení - rozšířená informace o přechýleném a nepřechýleném příjmení´: Ano / Ne. Do dohody o příjmení v knize manželství je možné pro variantu ´Nevěsta společné nepřechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´ do řádku ´spolu s příjmením společným ...´ uvádět příjmení ženy přechýlené i nepřechýlené.

Aplikace: Matrika Datum: 28/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk matričních knih byl přidán parametr ´Barva tečkovaného podtržení´. V případě potřeby tisku podtržení kvůli opravě chyb je možné podtrhávat červeně, černě nebo jakoukoliv jinou barvou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/03/2017 Verze: 9.76

Pro agendu ´Doklad´ byl přidán parametr ´Předvyplnit interní členění dokladu´. Faktury, dobropisy, výdajové dodací listy a prodejky za hotové mohou mít číselnou řadu závislou na položce ´Členění´. Toto členění se může uživateli předvyplnit při založení dokladu.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven parametr ´Před jméno uživatele tisknout´. Nyní může nabývat hodnot: Legalizaci/vidimaci provedl/a / Ověřující osoba / Nic. Na ověřovacím štítku se může zobrazovat před jméno uživatele text ´Legalizaci/Vidimaci provedl/a´, ´Ověřující osoba´ nebo nic. Po instalaci verze u stávajících uživatelů je třeba tento parametr nastavit, protože dříve nabýval trochu jiných hodnot!

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk matričních dokladů byly naprogramovány parametry ´Tisknout pouze příjmení tučně´ a ´Tisknout pouze jméno tučně´. Na dokumenty je možné například tisknout tučně pouze jméno a příjmení. Rozen zůstane normální. Pro tento mód musejí mít položky takto tištěné přednastavený základní tisk normální.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

V ´Knize úmrtí´ byla položka ´Místo úmrtí - 1. řádek´ zvětšena na 140 znaků.

Aplikace: Matrika Datum: 25/03/2017 Verze: 6.48

Pro tisk formátu adresy ´ulice č.p. 1 č.o. 2´ na matriční doklady a do matričních knih byl upraven parametr ´Formát bydliště´. Může nabývat hodnot: ´Obec, část čp, ulice čo.´, ´Obec, ulice čp/čo.´ nebo ´Obec, ulice čp. čo.´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2017 Verze: 9.75

Při vytváření dokladu ´Prodejka za hotové´ z průvodního listu je doplněn způsob platby ´Hotově´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/03/2017 Verze: 9.74

Byla optimalizována rychlost tisku etiket, pokud se na ně dotahují informace z aplikace ´Encyklopedie´. Popisy z ´Encyklopedie´ jsou ukládány do zásobníku a nejsou při tisku každé etikety znovu natahovány z aplikačního serveru Encyklopedie.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2017 Verze: 9.73

V agendě ´Doklad´ se názvy dokladů na formuláři a v přehledu zobrazují na základě nastavení parametrů. Například ´Faktura´ se může jmenovat ´Dodací list za hotové´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/03/2017 Verze: 6.06

V nastavení všech agend přibyla položka ´Omezovat počty záznamů v přehledu´: Ano / Ne. Tato položka umožňuje v případě, že je nastaveno zobrazování omezeného počtu záznamů v přehledu kvůli pomalosti sítě, toto omezování pro určitou malou agendu zrušit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/03/2017 Verze: 9.73

Při vystavování průvodních listů z lesních školek probíhá kontrola zůstatkového počtu. Při výdeji rostlin do mínusu v zůstatkovém počtu je zobrazeno upozornění.

Aplikace: Manažer Datum: 08/03/2017 Verze: 4.17

V agendě ´Hodnocení zaměstnance´ na záložce ´Pracovní schopnosti a chování´ přibyly položky: ´Dodržování pracovní kázně´, ´Výsledky vzdělávání´. Tyto položky jsou určeny pro zaměstnance oddělení zprostředkujícího subjekt ITI.

Aplikace: Matrika Datum: 07/03/2017 Verze: 6.47

Při protokolárním zničení dokladu je možné vyhledávat záznamy nejen v hlavní, ale také v pracovní knize. Tuto vlastnost je možné využít například při protokolárním zničení druhopisů, které byly vystaveny před rokem 2016.

Aplikace: Matrika Datum: 07/03/2017 Verze: 6.47

V ´Knize úmrtí´ byl přidán číselník pro vyplnění dodatečných záznamů a oprav.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/03/2017 Verze: 6.05

Byl naprogramován nový parametr ´Webový prohlížeč´: Internet Explorer / Google Chrome / Mozilla Firefox. Nastavený webový prohlížeč je použit v okamžiku, kdy Zelený software potřebuje zobrazit HTML stránku. Tuto novou vlastnost uvítají hlavně uživatelé, kteří měli problémy se starou verzí Internet Exploreru na svém počítači, který již neuměl zobrazit některé stránky naprogramované v moderních technologiích.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/03/2017 Verze: 3.85

V přehledu agendy ´Pokladna´ a ´Doklad´ přibyla sestava ´Přehled EET´. Sestava umožňuje získat přehled o komunikaci s EET. Doklady je možné zobrazit za určité období, pro jednu nebo obě aplikace ´Pokladna´ a ´Výroba a prodej´. Doklady je možné grupovat po dokladech nebo po dnech a filtrovat tyto požadavky: doklady, které měly dostat FIK / doklady, kde nebyl požadován FIK / doklady, které dostaly FIK (na první nebo druhý pokus) / doklady, které dostaly FIK na druhý pokus / doklady, které nedostaly FIK.

Aplikace: Pokladna Datum: 03/03/2017 Verze: 3.85

Pro agendu ´Pokladna´ byl naprogramován nový parametr ´Při startu agendy Pokladna otestovat komunikaci EET´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, je při startu agendy Pokladna otestována komunikace EET, aby nedocházelo ke zdržení při tisku první účtenky. Pokud první spuštění komunikace vykazuje chybu, je možné nastavit v souboru soap_prametry.xml delší timeout pomocí parametru (Parametr Nazev=´Timeout´ Hodnota=´60´ Poznamka=´Cas v sekundach, po ktery se ceka na odpoved serveru´).

Aplikace: Pokladna Datum: 01/03/2017 Verze: 3.84

V agendě ´Pokladna´ byl naprogramován nový způsob konfigurace, který využijí hlavně firmy, které mají více zahradnických prodejen. Pokud je nastaven parametr ´Provoz skladů na prodejnách´ na hodnotu ´Centrální sklad´, jednotlivé prodejny si přehled zboží natahují z centrálního skladu, ale jsou schopny i v případě výpadku internetu prodávat pomocí lokální databáze.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/02/2017 Verze: 9.72

Pro agendu Doklad byl upraven parametr ´Při převodu na maloobchod používat´: Pořizovací ceny / Prodejní ceny. Parametr udává, zda se má při převodu na maloobchod zboží naskladnit v pořizovacích cenách nebo prodejních (z velkoobchodu - v tomto případě dojde převodem k nárůstu skladové ceny).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2017 Verze: 9.71

Pro číselník kategorií zboží přibyl nový parametr ´Třídit kategorie´: Podle abecedy / Podle vlastních kódů. Při načítání kategorií zboží se používá třídění podle abecedy nebo podle vlastních kódů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/02/2017 Verze: 9.71

Pro agendu doklad byl upraven parametr ´Č.j. dokladů do ciziny přidělovat´: Samostatně / Podle měny / Jako u tuzemských. Faktury a výdajové dodací listy do ciziny mají samostatnou číselnou řadu, číselnou řadu závisející na měně nebo stejnou číselnou řadu jako tuzemské doklady.

Aplikace: Pokladna Datum: 18/02/2017 Verze: 3.83

V přehledu agendy ´Dárkové poukazy´ byla naprogramována sestava ´Přehled vydaných / použitých dárkových poukazů za období´.

Aplikace: Pokladna Datum: 18/02/2017 Verze: 3.83

V agendě ´Pokladna´ byla upravena práce s dárkovými poukazy. Poukazy je možné nyní na účtence ´VYDAT´, což znamená, že je v nulové hladině DPH zapsána částka do dalšího rozpisu. Dále je možné poukazy na účtence ´POUŽÍT´, což znamená, že je na účtence odečtena částka z celkové ceny. Bylo také naprogramováno korektní odeslání dat účtenek s dárkovými poukazy do EET.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/02/2017 Verze: 9.70

Pro generování kódů FIK pro EET přibyl parametr ´EET se používá od data´. Starší doklady (než je toto datum) nebudou zaslány na Finanční správu.

Aplikace: Organizace Datum: 14/02/2017 Verze: 2.61

V agendě ´Organizace´ byla naprogramována sestava ´Karta organizace´. Sestava obsahuje souhrn kontaktů a obchodních informací.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/02/2017 Verze: 9.69

Na etikety ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO´ byl přidán tisk měrné ceny. Měrná cena vyjadřuje přepočet prodejní ceny na měrnou jednotku tak, aby mohl maloobchodní zákazník snadno porovnat ceny podobného zboží v různých baleních.

Aplikace: Pokladna Datum: 13/02/2017 Verze: 3.82

V agendě ´Pokladna´ byl optimalizován prodej pomocí čtečky čárového kódu. Pokud uživatel nestojí ve vyhledávacím okně zboží (stojí například v položce cena), není prodáno zboží a je zobrazeno upozornění. Tato chyba mohla dříve způsobovat záměnu prodaného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/02/2017 Verze: 9.68

Byla dokončena produkční verze komunikace s EET (Elektronická evidence tržeb). Na Finanční správu je možné posílat data účtenek, faktur, prodejek za hotové, dobropisů a vrácenek.

Aplikace: Manažer Datum: 29/01/2017 Verze: 4.16

V agendě ´Plánovaná školení´ bylo upraveno generování nových kódů školení. Kód je přidělen vždy v rámci skupiny.

Aplikace: Manažer Datum: 26/01/2017 Verze: 4.16

V přehledu agendy ´Školení´ byla naprogramována sestava ´Přehled účastníků vybraných školení´. Sestava se exportuje do MS Excelu.

Aplikace: Manažer Datum: 26/01/2017 Verze: 4.16

V agendě ´Plánovaná školení´ přibyla sestava názvů plánovaných školení. Sestava znázorňuje stromovou strukturu plánovaných školení.

Aplikace: Manažer Datum: 26/01/2017 Verze: 4.16

Sestavy počtu účastníků plánovaných školení a přehledu účastníků plánovaných školení jsou tříděny podle struktury plánovaných školení.

Aplikace: Manažer Datum: 26/01/2017 Verze: 4.16

V agendě ´Plánovaná školení´ se zobrazuje datum poslední aktualizace plánovaných školení.

Aplikace: Matrika Datum: 18/01/2017 Verze: 6.46

Byly upraven export hlášení o úmrtí pro ČSÚ ve formátu XML. Pokud záznam v knize úmrtí nemá uvedeno datum úmrtí, je uživatel informován při vytváření hlášení o skutečnosti, že byl místo datumu úmrtí použit datum zápisu a že je třeba ´INFORMOVAT ČSÚ PRŮVODNÍM DOPISEM´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/01/2017 Verze: 6.45

Byl upraven tisk prázdného formuláře protokolu o uzavření manželství. Na druhé straně formuláře byl přidán tisk položek informujících o důvodu, proč žena žádá o tisk příjmení v mužském tvaru.

Aplikace: Matrika Datum: 17/01/2017 Verze: 6.45

Byly upraveny možnosti tisku bydliště na matričních dokladech. Parametr ´Tisknout č.p.´ může nabývat také hodnoty ´č. p.´.

Aplikace: Matrika Datum: 16/01/2017 Verze: 6.44

Byl upraven import občana z centrálního registru. Pokud má občan pražskou adresu, pak je mu do položky obec načten obvod (například: Praha 5). Dříve se načítal pouze název obce ´Praha´.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw