Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Organizace Datum: 13/01/2017 Verze: 2.60

V agendě ´Organizace´ byl do přehledu přidán sloupec ´DIČ´. Tuto vlastnost použijí uživatelé například při kontrole organizací, když si chtějí organizace podle DIČ setřídit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 09/01/2017 Verze: 9.67

Při zápisu inventurních počtů v přehledu agendy ´Školkařská kniha´ se do práce zapisuje také změna počtu.

Aplikace: Matrika Datum: 09/01/2017 Verze: 6.43

Byl naprogramován tisk ´Protokolu o uzavření manželství´ bez vyplněných položek. Tuto novou vlastnost využijí matriční úřady, které si nechtějí objednávat formuláře z tiskárny, ale vytisknou jeden a následně ho nakopírují.

Aplikace: Matrika Datum: 09/01/2017 Verze: 6.43

Byl naprogramován tisk ´Dotazníku k registrovanému partnerství´ bez vyplněných položek. Tuto novou vlastnost využijí matriční úřady, které si nechtějí objednávat formuláře z tiskárny, ale vytisknou jeden a následně ho nakopírují.

Aplikace: Matrika Datum: 09/01/2017 Verze: 6.43

Byl naprogramován tisk ´Protokolu o vstupu do registrovaného partnerství´ bez vyplněných položek. Tuto novou vlastnost využijí matriční úřady, které si nechtějí objednávat formuláře z tiskárny, ale vytisknou jeden a následně ho nakopírují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/01/2017 Verze: 9.66

Pro lesní školky byl upraven export hlášení na ÚHÚL. Pokud uživatel exportuje hlášení jiného střediska, jsou do hlášení načteny pěstební plochy tohoto střediska.

Aplikace: Matrika Datum: 06/01/2017 Verze: 6.42

Byl upraven tisk ´Osvědčení o státním občanství´. Do spodní části formuláře se tiskne informace o osvobození od správního poplatku pro účely volebního práva.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/01/2017 Verze: 9.66

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno počítání cenových úrovní na záložce ´Pohyby pro doklad´ také pro vrácenku a opravný daňový doklad odběrateli.

Aplikace: Matrika Datum: 04/01/2017 Verze: 6.41

Byl upraven tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´. V části ´předloženy byly tyto doklady´ byla optimalizována výška tisku položek: doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o osobním stavu.

Aplikace: Matrika Datum: 04/01/2017 Verze: 6.41

V ´Knize manželství´ byla do tisku skupin sestav přidána možnost tisknout ´Dotazník k uzavření manželství - prázdný formulář´. Tato nová vlastnost umožňuje na tiskárnách s oboustranným tiskem vytisknout přední i zadní stranu prázdného dotazníku zároveň.

Aplikace: Matrika Datum: 04/01/2017 Verze: 6.41

Byl naprogramován nový parametr ´Tisknout slovo okres na matriční doklady´: Ano / Ne. Na matriční doklady se tiskne nebo netiskne slovo okres/okr. do místa narození a bydliště. Tisk formátu okr./okres udává parametr ´Tisknout slovo okres´. POUŽITÍ: rodný list, oddací list, doklad o reg.part., úmrtní list.

Aplikace: Matrika Datum: 04/01/2017 Verze: 6.41

Byl upraven parametr ´Tisknout slovo okres´, Nyní má hodnoty: okr. / Nic / okres. Okres se tiskne ve tvaru ´okr. Litoměřice´, ´Litoměřice´, ´okres Litoměřice´. Formát tisku na matričních dokladech a pomocných tiscích je dále ještě upraven parametry ´Tisknout slovo okres na matriční doklady´ a ´Tisknout slovo okres na pomocné tisky´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/01/2017 Verze: 9.65

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno vytvoření ´Spotřeby firmy´ z ´Objednávky přijaté´. Tento postup je užitečný, pokud je třeba podle objednávky vyskladnit, ale faktura nebo výdajový dodací list jsou vystaveny například z jiného software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/01/2017 Verze: 9.65

V agendě ´Zboží´ byly upraveny sestavy přehledů prodaného/vydaného zboží za období. Pro zobrazení zboží prodaného přes faktury nebo výdajové dodací listy je možné zakliknout ´započítat opravné daňové doklady odběrateli´. Následně je od celkového počtu a částky odečteno zboží, které bylo vráceno.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/01/2017 Verze: 9.65

V agendě ´Zboží´ byla naprogramována sestava přehledů opravných daňových dokladů na skladě.

Aplikace: Organizace Datum: 29/12/2016 Verze: 2.59

V agendě ´Organizace´ byla naprogramována kontrola dat organizací proti registru ARES. Po zadání IČ může uživatel kliknout na tlačítko s lupou za touto položkou. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém může porovnat data z agendy Organizace a z registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Následně je možné zapsat data z ARESu do agendy Organizace nebo označit organizaci, že byla zkontrolována.

Aplikace: Matrika Datum: 28/12/2016 Verze: 6.40

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, byl upraven tisk ´Dotazníku k registrovanému partnerství´. Úprava se týká tisku informací k dokladu o státním občanství.

Aplikace: Matrika Datum: 28/12/2016 Verze: 6.40

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, bylo upraveno načítání místa narození do matričních knih z Centrálního registru obyvatel a z místních registrů obyvatel. Pokud se v místě narození načítá například Praha 10, není číslice 10 oříznuta, protože místo narození nyní obsahuje také informaci o obvodech města Prahy. To následně umožňuje lépe dohledávat matriční úřady, kterých je v Praze více.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/12/2016 Verze: 9.64

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyl v přehledu sloupec ´Počet na cestě´. V tomto sloupci se zobrazí celkový počet z neuzavřených příjmových dodacích listů na školkařskou knihu. Sloupec je přepočítán vždy, když se na PDL klikne na tlačítko ´Vypočítat doklad´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/12/2016 Verze: 9.64

V agendě ´Školkařská kniha´ přibyl v přehledu sloupec ´Volný počet´. V tomto sloupci je výsledek výrazu (počet + počet na cestě) - rezervovaný počet. Výpočet volného počtu je možné ovlivnit parametrem ´Koeficient pro výpočet volného počtu´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2016 Verze: 6.40

V ´Knize manželství´ byla zvětšena položka ´Děti, jejichž otec není znám (na protokol)´ na 200 znaků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/12/2016 Verze: 9.64

Pro export nabídky na web byl naprogramován nový parametr ´Příkaz pro export skladu - 2. řádek´. Pokud je příkaz příliš dlouhý, je třeba ho rozepsat na dva řádky. Mezi řádky je do příkazu automaticky vložena mezera.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/12/2016 Verze: 9.64

Pro import účtenek z mobilního zařízení byl naprogramován nový parametr ´Automaticky uzavírat účtenky z mob.zař.´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, po načtení účtenky z mobilního zařízení do agendy ´Pokladna´ se tato účtenka automaticky uzavře.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/12/2016 Verze: 9.64

V agendě ´Zboží´ se při založení nové karty zboží automaticky předvyplní hodnota ´0´ do položek ´Počet na cestě´ a ´Rezervovaný počet´. Tato vlastnost je užitečná například při exportu dat na e-shop.

Aplikace: Matrika Datum: 21/12/2016 Verze: 6.40

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, byl upraven tisk ´Protokolu o uzavření manželství´. Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 21/12/2016 Verze: 6.40

Byl naprogramován nový parametr ´Dotazník k uz. manž. tisknout´: A3 / A4. Dotazník k uzavření manželství je možné tisknout na velké tiskárně ve formátu A3, nebo na malé tiskárně ve formátu A4.

Aplikace: Matrika Datum: 20/12/2016 Verze: 6.40

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, byl upraven tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´. Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení a dokladu o státním občanství.

Aplikace: Matrika Datum: 15/12/2016 Verze: 6.39

V ´Knize registrovaného partnerství´ přibyla možnost vytvořit záznam v rezervační knize sňatků.

Aplikace: Manažer Datum: 15/12/2016 Verze: 4.15

V agendě ´Zaměstnanec´ přibyla na záložce ´Školení / Zdravotní prohlídky / Plány´ položka ´Plánované datum prohlídky´. Pokud je datum vyplněno, je při zobrazení upozornění na zdravotní prohlídky použito toto datum místo vypočítaného datumu z poslední zdravotní prohlídky a periody zdravotních prohlídek.

Aplikace: Matrika Datum: 15/12/2016 Verze: 6.39

V ´Knize narození´ byla naprogramována nová sestava ´Ústní oznámení o narození dítěte´. Sestava se generuje do MS Wordu.

Aplikace: Matrika Datum: 14/12/2016 Verze: 6.38

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk ověřovacího štítku na dokument. Pro tisk vidimačního štítku se kolonka ´0´ roztáhne až po horní okraj kolonek místo, datum, ověřující osoba. Tato optimalizace řeší problém, kdy na některých termotransferových tiskárnách se tiskly kolonky slabě v případě, že byla přes ně tištěna prázdná kolonka.

Aplikace: Matrika Datum: 13/12/2016 Verze: 6.37

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha úmrtí´ a ´Kniha manželství´ byl upraven tisk hlášení pro Český statistický úřad: hlášení o narození, hlášení o uzavření manželství, hlášení o úmrtí. Za povšimnutí stojí přejmenování stavu ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ na ´zrušené partnerství rozhodnutím soudu´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/12/2016 Verze: 9.63

V agendě ´Tisk etiket´ byly přidány sestavy ´Provlékací etikety 248x19 mm LASER - 3.typ´, ´Zapichovací etikety 135x52 mm LASER - 3.typ´ a ´Štítky 4 x 2 x 67 mm x 105 mm LASER - 3.typ´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 13/12/2016 Verze: 1.21

Byl přidán parametr ´Charakteristiky rostlin uváděné vždy zobrazovat´: Vždy / Když není péče na kartě. Charakteristiky z parametru ´Charakteristiky rostlin (péče) uváděné vždy´ je možné zobrazovat vždy, nebo když žádná charakteristika není uvedena na kartě v agendě Encyklopedie.

Aplikace: Technika Datum: 11/12/2016 Verze: 2.32

Pří zadávání dat v agendě ´Půjčovna techniky´ je možné okopírovat datum půjčení a číslo zakázky z minulého záznamu (CTRL+F2).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/12/2016 Verze: 9.62

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno načítání faktury z objednávky přijaté. V dalším rozpisu dokladu se předvyplní jednotka ´ks´. Pokud uživatel zadá do textu kultivar, je vyřešen problém s mezerou před apostrofem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/12/2016 Verze: 9.62

V agendě ´Tisk etiket´ byla přidána sestava ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - ovoc. šk.´. Tuto šablonu využijí především ovocnářské školky, které potřebují tisknout provlékací etikety na termotransferových tiskárnách.

Aplikace: Matrika Datum: 29/11/2016 Verze: 6.36

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr ´Na ověř.štítku pro leg. přesně podle vyhlášky´: Ano / Ne. Při tisku štítku pro legalizaci se texty mohou zobrazovat přesně podle vyhlášky. Toto nastavení lze použít pouze na velkých ověřovacích štítcích, protože texty jsou rozsáhlé a nevejdou se na malý štítek.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2016 Verze: 6.35

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr Před jméno uživatele tisknout ´legalizaci/vidimaci provedl/a´: Ano / Ne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2016 Verze: 9.61

Při vystavování automatické převodky mezi dvěma středisky byly opraveny tyto vlastnosti: naprogramována ochrana proti dvojímu převodu, kopírování českých názvů rostlin, načtení šarže ve školkařské knize.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2016 Verze: 9.61

Při vystavování výdajového dodacího listu a faktury v případě, že je datum vystavení dokladu přidělováno při uzavření dokladu, se datum splatnosti dopočítává podle nastavených dnů splatnosti na dokladu.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2016 Verze: 6.35

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla přidána možnost tisknout na ověřovací štítek při vidimaci počet stran nebo počet listů kopie nebo prvopisu.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2016 Verze: 6.35

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyly na štítek na dokument TT 100x50 mm texty: ´Nehodící se škrtněte´, ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´, ´Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci/vidimaci provedla´ (proměnná 23).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/11/2016 Verze: 9.60

Při vystavování automatické převodky mezi dvěma středisky se karta ve školkařské knize zakládá pouze v případě, že tam na vybrané části školky ještě neexistuje karta se stejným původem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/11/2016 Verze: 9.60

Při vystavování automatické převodky mezi dvěma středisky se výdejní cena na prvním středisku použije jako pořizovací cena na druhém středisku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2016 Verze: 9.59

V agendě ´Zboží´ přibyly položky ´Měrná jednotka´ a ´Koeficient přepočtu´. Tyto položky je třeba nastavit v případě, že se na regálových popiskách u zboží má zobrazit měrná cena. Měrná jednotka udává, jaká měrná jednotka se má u zboží zobrazit. Koeficient přepočtu udává, jak přepočítat prodejní cenu s DPH. Pokud například prodejna prodává víno v lahvích 0,7 l, pak prodejní jednotka jsou kusy, měrná jednotka jsou litry a koeficient přepočtu 0,7.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2016 Verze: 9.59

V agendě ´Tisk etiket´ byly upraveny sestavy regálových popisek. Na regálových popiskách přibyly proměnné 91 (Měrná cena s DPH), 92 (Měrná cena 2 s DPH), 93 (Měrná cena 3 s DPH). Obsah proměnných záleží na hodnotách položek ´Měrná jednotka´ a ´Koeficient přepočtu´ v agendě ´Zboží´.

Aplikace: Organizace Datum: 20/11/2016 Verze: 2.58

V aplikaci ´Organizace´ přibyl číselník ´Měrná jednotka´. Po instalaci nové verze je číselník předvyplněn základními hodnotami pro výpočet měrné ceny zboží. Pokud je třeba, firma si může přidat další měrné jednotky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/11/2016 Verze: 9.58

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno automatické přeskladnění mezi středisky. Pokud se na jednom středisku nastaví převodka na druhé středisko, na druhém středisku jsou rostliny automaticky naskladněny na školkařskou knihu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/11/2016 Verze: 9.58

Na formulář ´Výdajový dodací list´ je možné tisknout položku splatnost.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw