Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/11/2016 Verze: 9.61

Při vystavování výdajového dodacího listu a faktury v případě, že je datum vystavení dokladu přidělováno při uzavření dokladu, se datum splatnosti dopočítává podle nastavených dnů splatnosti na dokladu.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2016 Verze: 6.35

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byla přidána možnost tisknout na ověřovací štítek při vidimaci počet stran nebo počet listů kopie nebo prvopisu.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2016 Verze: 6.35

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyly na štítek na dokument TT 100x50 mm texty: ´Nehodící se škrtněte´, ´Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby´, ´Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci/vidimaci provedla´ (proměnná 23).

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2016 Verze: 6.35

V agendě ´Legalizace, vidimace´ přibyl parametr Před jméno uživatele tisknout ´legalizaci/vidimaci provedl/a´: Ano / Ne.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/11/2016 Verze: 9.60

Při vystavování automatické převodky mezi dvěma středisky se karta ve školkařské knize zakládá pouze v případě, že tam na vybrané části školky ještě neexistuje karta se stejným původem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/11/2016 Verze: 9.60

Při vystavování automatické převodky mezi dvěma středisky se výdejní cena na prvním středisku použije jako pořizovací cena na druhém středisku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2016 Verze: 9.59

V agendě ´Tisk etiket´ byly upraveny sestavy regálových popisek. Na regálových popiskách přibyly proměnné 91 (Měrná cena s DPH), 92 (Měrná cena 2 s DPH), 93 (Měrná cena 3 s DPH). Obsah proměnných záleží na hodnotách položek ´Měrná jednotka´ a ´Koeficient přepočtu´ v agendě ´Zboží´.

Aplikace: Organizace Datum: 20/11/2016 Verze: 2.58

V aplikaci ´Organizace´ přibyl číselník ´Měrná jednotka´. Po instalaci nové verze je číselník předvyplněn základními hodnotami pro výpočet měrné ceny zboží. Pokud je třeba, firma si může přidat další měrné jednotky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/11/2016 Verze: 9.59

V agendě ´Zboží´ přibyly položky ´Měrná jednotka´ a ´Koeficient přepočtu´. Tyto položky je třeba nastavit v případě, že se na regálových popiskách u zboží má zobrazit měrná cena. Měrná jednotka udává, jaká měrná jednotka se má u zboží zobrazit. Koeficient přepočtu udává, jak přepočítat prodejní cenu s DPH. Pokud například prodejna prodává víno v lahvích 0,7 l, pak prodejní jednotka jsou kusy, měrná jednotka jsou litry a koeficient přepočtu 0,7.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/11/2016 Verze: 9.58

V agendě ´Doklad´ bylo naprogramováno automatické přeskladnění mezi středisky. Pokud se na jednom středisku nastaví převodka na druhé středisko, na druhém středisku jsou rostliny automaticky naskladněny na školkařskou knihu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/11/2016 Verze: 9.58

Na formulář ´Výdajový dodací list´ je možné tisknout položku splatnost.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/11/2016 Verze: 9.58

V agendě ´Doklad´ přibylo tlačítko pro vyplnění datumu splatnosti. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí přehledové okno s počtem dnů, které se přičtou k datumu dokladu a vypočítá se tak datum splatnosti.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 11/11/2016 Verze: 2.07

Byla naprogramována agenda ´Voličské průkazy´, která umožňuje evidovat čísla voličských průkazů občanů pro různé typy voleb, které probíhají zároveň.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/11/2016 Verze: 3.81

V agendě ´Pokladní kniha´ bylo upraveno zobrazování položek po vytvoření nového zápisu. To zajistí, aby uživatel nevyplnil částky dříve, než zadá typ zápisu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/11/2016 Verze: 2.07

Při vytváření pokladního dokladu z agendy ´Občan´ byl upraven formát poznámky na dokladu. Za jméno se nyní uvede datum narození a na závěr adresa.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 10/11/2016 Verze: 2.07

V agendě ´Občan´ byl upraven tisk přihlašovacího lístku. Pokud má občan historii pobytů na záložce ´Pobyt´ i ´Minulý pobyt´, je dotázán, kterou předchozí adresu trvalého pobytu chce na přihlašovací lístek tisknout.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/11/2016 Verze: 9.57

Pro agendu ´Doklad´ byl přidán parametr ´Předvyplnit způsob platby na VDL´: Převodním příkazem / Hotově / Platební kartou. Tento parametr využijí firmy, které potřebují předvyplnit jiný způsob platby pro faktury a výdajové dodací listy.

Aplikace: Matrika Datum: 03/11/2016 Verze: 6.34

V agendě ´Legalizace, vidimace´ byl upraven tisk štítků do knihy pro vidimaci. Na štítek se netiskne text ´narozen/a´ ani ´občanský průkaz´.

Aplikace: Organizace Datum: 03/11/2016 Verze: 2.56

V agendě ´Organizace´ bylo upraveno vytváření kódu organizace pro případ, kdy uživatel do IČ zapíše jiné znaky, než číslice.

Aplikace: Organizace Datum: 03/11/2016 Verze: 2.56

Do přehledu agendy ´Organizace´ byl přidán sloupec ´Úroveň´.

Aplikace: Organizace Datum: 25/10/2016 Verze: 2.55

V agendě ´Organizace´ byla naprogramována archivace středisek.

Aplikace: Pokladna Datum: 24/10/2016 Verze: 3.80

V agendě ´Pokladna´ byly do přehledu vyhledávaného zboží přidány položky: Poznámka externí 2, Poznámka interní, Prodejné. Dále bylo naprogramováno barevné zvýraznění prodejnosti zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 24/10/2016 Verze: 9.56

Byl upraven export dokladů (VDL, PHO) do SAPu. Pokud je na dokladu uvedeno středisko odběratele, pak se do přenosové tabulky zapíše identifikátor střediska, ne odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/10/2016 Verze: 9.55

V agendě ´Školkařská kniha´ byla přidána kontrola mínusových stavů. Pokud má parametr ´Povolit prodej a výdej ze šk.knihy do mínusu´ hodnotu ´Ne´, není možné zapsat spotřebu, úhyn nebo přesazení, po kterých by byl záporný počet rostlin ve školkařské knize.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/10/2016 Verze: 9.54

Při tisku obálek z agendy ´Doklad´ se nyní používá již jen nově vzniklá agenda ´Tisk obálek´. Starý způsob tisku přes agendu ´Organizace´ již není možné parametricky nastavit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/10/2016 Verze: 9.54

V agendě ´Školkařská kniha´ byl upraven tisk sestav ´Podklady pro expedici - odrůdy (okrasná školka)´, ´Podklady pro expedici - odrůdy a podnože (ovocná školka)´, ´Podklady pro expedici - odrůdy a podnože k expedici´, ´Podklady pro expedici - odrůdy a podnože NEurčené k expedici´, ´Podklady pro expedici - dřeviny (lesní školka)´ pro střediskový provoz.

Aplikace: Pokladna Datum: 18/10/2016 Verze: 3.79

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk příjmového pokladního dokladu a odvodu tržeb pro speciální mód kopírování příjmových pokladních dokladů z agendy ´Pokladna´ do agendy ´Pokladní kniha´. Pro tisk byly přidány parametry: Účtenka - adresa organizace 2.ř., Účtenka - text 1 v hlavičce, Účtenka - text 2 v hlavičce, Účtenka - text 3 v hlavičce, Účtenka - logo organizace.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/10/2016 Verze: 9.53

Do kontrolních sestav dokladů nad školkařskou knihou byly přidány také práce typu ´Úhyn´ a ´Spotřeba´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/10/2016 Verze: 6.04

Při konfiguraci sestav pomocí ´Generátoru tiskových sestav´ je nyní možné tiskové kolonce nastavit, aby se zobrazovala v konfiguračním okně, ale netiskla na tiskárně. Tato vlastnost je užitečná například při konfiguraci tisku etiket, kdy uživatel chce některou kolonku tisknout pouze za určitých okolností a jindy ji mít skrytou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/10/2016 Verze: 9.52

V agendě ´Doklad´ přibyl nový parametr ´Zobrazovat na VDL a PHO způsob platby a datum splatnosti´: Ano / Ne. Ve speciálních případech firma chce zadávat způsob platby a datum splatnosti i pro výdajové dodací listy a prodejky za hotové. Na tiskovém formuláři výdajového dodacího listu také přibyly položky: způsob platby a datum splatnosti.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/10/2016 Verze: 9.51

Při načítání podkladů do agendy ´Hodnocení stavby´ byly zohledněny vrácenky ze střediska / stavby.

Aplikace: Manažer Datum: 11/10/2016 Verze: 4.14

Při zobrazování přehledu prací ke stavbě v agendě ´Pracovní deník´ byly zohledněny vrácenky ze střediska / stavby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/10/2016 Verze: 9.51

V agendě ´Zboží´ přibyla na formuláři položka ´Datum vytvoření´. Tato položka slouží ke zobrazení datumu vytvoření skladové karty. Dále je možné podle této položky také vyhledávat.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/10/2016 Verze: 9.51

V agendě ´Doklad´ přibyl nový parametr ´Zaokrouhlení na dokladu kartou´: Na halíře / Na desetníky / Na padesátníky / Na koruny. Parametr udává, jak se má při uzavírání dokladu placeného kartou (např. faktury) zaokrouhlovat celková částka.

Aplikace: Matrika Datum: 03/10/2016 Verze: 6.33

V ´Knize manželství´ byla zvětšena položka ´Děti (otec není znám)´ na 200 znaků. Aby se tato položka vešla na ´Dotazník k uzavření manželství´, byla graficky upravena jeho zadní strana.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/10/2016 Verze: 9.50

V sestavě ´Doklad __ Kontrolní sestavy __ všechny doklady nad skladem´ byla přidána možnost vytvářet kontrolní sestavu také nad školkařskou knihou. Pokud uživatel zaškrtne, že chce zobrazit sestavu nad školkařskou knihou, jsou zobrazeny naskladňovací doklady aktivace rozpracované výroby, vyskladňovací doklady deaktivace rozpracované výroby a také sloupec s rozpuštěnými náklady přes školkařský deník.

Aplikace: Organizace Datum: 30/09/2016 Verze: 2.54

V agendě ´Organizace´ při přidávání osoby k organizaci byla upravena ergonomie přidávání. Pokud uživatel přidává novou osobu, pak se formulář agendy ´Osoba´ zobrazí na záložce, na které je možné hned zadávat data. Dříve se zobrazil přehled a informace o tom, že žádná osoba není přidána.

Aplikace: Pokladna Datum: 29/09/2016 Verze: 3.78

V agendě ´Pokladna´ byl upraven prodej zboží v případě, že uživatel právě listuje v tabulce přehledu zboží. Při načtení čárového kódu se aktivní položka formuláře automaticky nastaví na vyhledávací políčko.

Aplikace: Pokladna Datum: 22/09/2016 Verze: 3.77

V agendě ´Pokladna´ byla zpřísněna kontrola přidávání zboží na uzavřený doklad.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 20/09/2016 Verze: 1.20

Při ukládání obrázku do agendy ´Encyklopedie´ se zapíše údaj o změně záznamu do agendy ´Zboží´ (v případě, že je agenda Encyklopedie na tuto agendu napojena). Tato funkce umožňuje následně automaticky aktualizovat nabídku na e-shopu.

Aplikace: Organizace Datum: 20/09/2016 Verze: 2.53

Byl upraven export mailových adres z agendy Organizace do souboru. Byly vyřešeny potíže, pokud firma používá jako oddělovač mezi adresami středník nebo čárku. Do exportu jsou také zařazeny mailové adresy z položky ´e-mail 2´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/09/2016 Verze: 9.49

Do nástroje pro tisk obchodních sestav byl přidán filtr na typ dokladu ´Převod na maloobchod´.

Aplikace: Matrika Datum: 16/09/2016 Verze: 6.32

Při vytváření záznamu v ´Rezervační knize sňatků´ z ´Knihy manželství´ bylo upraveno načítání položky ´Svazek: Obřadní síň / Svatby mimo´ na základě údajů v ´Knize manželství´.

Aplikace: Matrika Datum: 16/09/2016 Verze: 6.32

Při zobrazování ´Plánovacího kalendáře sňatků´ se u registrovaného partnerství zobrazuje, zda se jedná o registrované partnerství s obřadem nebo bez obřadu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 15/09/2016 Verze: 2.06

V agendě ´Trvalý pobyt´ a ´Volby´ byla zvětšena položka ´Číslo voličského průkazu´ na 30 znaků. Do položky tak je možné zadat až 3 čísla voličského průkazu.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 15/09/2016 Verze: 2.06

Byla upravena sestava ´Adresy bez volebních okrsků´. V sestavě se zobrazují pouze nearchivní záznamy, které nemají vyplněný volební okrsek.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 15/09/2016 Verze: 2.06

Při vytváření příjmového pokladního dokladu z agendy ´Trvalý pohyb´ bylo do poznámky přidáno datum narození občana.

Aplikace: Manažer Datum: 15/09/2016 Verze: 4.13

V agendě ´Školení´ na záložce ´Účastníci / hodnocení´ přibyla možnost načíst zaměstnance pomocí tlačítka ´Načíst označené z organizační struktury´. Tato funkce umožňuje vyfiltrovat například vedoucí oddělení, vybrat z nich některé zaměstnance a ty pak hromadně přidat mezi účastníky školení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/09/2016 Verze: 9.48

Pro tisk inventurní sestavy z agendy ´Školkařská kniha´ přibyla možnost výběru ´Skrýt archív´. Pokud chce uživatel vytisknout inventurní sestavu zpětně k datu v minulosti, pak může potřebovat nastavit položku ´Skrýt archív´ na hodnotu ´Ne´, protože chce v inventurní sestavě vidět i rostliny, které mezitím vyprodal a převedl do archívu agendy ´Školkařská kniha´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 06/09/2016 Verze: 6.03

V základním okně programu ´Portál´ pro zobrazení aplikací byla zvětšena velikost fontu s názvy aplikací a agend. Na velkých monitorech již byly tyto položky malé.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw