Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Pokladna Datum: 02/09/2016 Verze: 3.76

V agendě ´Pokladna´ bylo pro mód ´dotyková obrazovka´ umožněno zapisovat do položek počet a jednotková cena z kalkulačky na obrazovce.

Aplikace: Pokladna Datum: 02/09/2016 Verze: 3.76

V agendě ´Pokladna´ se po uložení úprav počtu a ceny nastaví kurzor automaticky do okénka vyhledávání zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/09/2016 Verze: 9.47

V přehledu agendy ´Zboží´ bylo opraveno ´vyskladnění označeného zboží na nulu´. Do pohybů vyskladňovacích dokladů se již korektně zapisuje kód skladu, ze kterého bylo zboží vyskladněno.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/09/2016 Verze: 3.76

V agendě ´Pokladna´ bylo zvětšeno písmo položek celková a jednotková cena.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/09/2016 Verze: 3.76

V agendě ´Pokladna´ bylo pro mód ´dotyková obrazovka´ přidáno tlačítko pro změnu platby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 31/08/2016 Verze: 9.46

Pro ovocnářské školky bylo upraveno zobrazování identifikace partie na výdajových dodacích listech. Byl upraven parametr ´Na FAK a VDL tisknout identifikaci partie pro sklady´. Ovocnářské školky potřebují zobrazit na faktuře a výdajovém dodacím listu identifikaci partie (rozhodnutí o uznání) ze školkařské knihy pro vyjmenované expediční sklady. Identifikace partie se zobrazí i v případě prodeje přímo ze školkařské knihy i při naskladnění na expediční sklad a následném prodeji. Kódy skladů je třeba oddělit znakem ´,´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/08/2016 Verze: 9.45

Pokud uživatel upraví některou rostlinu (vazbu na školkařskou knihu) na průvodním listu, pak se automaticky dopočítají zůstatkové počty i na rostlinách, které byly na průvodním listu před úpravou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/08/2016 Verze: 9.45

Při přenosu dat do SAPu bylo upraveno číslo pohybu 965 pro ´vzejití´ ve školkařské knize.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/08/2016 Verze: 3.75

Bylo naprogramováno napojení agendy Pokladna na více částí Školkařské knihy. Pokladna je napojena na jeden nebo více skladů (případně i na části Školkařské knihy). V agendě Pokladna se pomocí příkazu ´Aktualizovat sklad´ vyskladní všechny účtenky, které byly vystaveny od poslední aktualizace skladu. Potom se načtou nové počty zboží na skladě. Tento postup umožňuje zrychlit prodej, neboť zboží je vyskladňováno až najednou. Pokud je pokladna napojena na více skladů, pak je třeba kódy skladů oddělit čárkou. Pokud je pokladna napojena i na část Školkařské knihy, pak je třeba za kód skladu zapsat do závorek () i čísla částí Školkařské knihy oddělená středníkem (např. 10030,10010(10000005;10000006) ).

Aplikace: Pokladna Datum: 08/08/2016 Verze: 3.74

Pro agendu Pokladna byl přidán nový parametr ´Povolit měnit způsob platby na uzavřené účtence´: Ano / Ne. Parametr udává, jestli uživatel může i po uzavření účtenky měnit položku způsob platby pomocí menu ´Změnit způsob platby´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 04/08/2016 Verze: 2.05

V agendě ´Občan´ byla upravena sestava ´Přehled nesvéprávných´. Informace o částečné nebo úplné nesvéprávnosti se zobrazuje pouze na základě záznamů, které nejsou historické. Po této úpravě se používá stejné kritérium v sestavě nesvéprávných a při generování volebního seznamu.

Aplikace: Manažer Datum: 04/08/2016 Verze: 4.12

Byl upraven tisk Sestav hodnocení zaměstnanců. Sestavy je možné zobrazit rozčleněné po odborech. Dále při tisku po odborech je zohledněno nastavení v agendě ´Připojená hodnocení zaměstnance´.

Aplikace: Manažer Datum: 04/08/2016 Verze: 4.12

V agendě ´Zástupy´ byla znepřístupněna položka ´Přenést pravomoc´. Přenos pravomoci zatím není možné korektně exportovat do aplikace ´Evidence organizační struktury´.

Aplikace: Organizace Datum: 02/08/2016 Verze: 2.52

V agendě ´Tisk obálky´ přibyly položky: telefon, mobil, cena zásilky. Položky ´telefon´ a ´mobil´ jsou načteny při načítání adresy organizace. Položku ´cena zásilky´ je možné vyplnit ručně. Všechny položky slouží k tisku štítků na zásilky.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/08/2016 Verze: 3.73

V agendě Pokladna bylo zvětšeno menu pro práci s prodaným zbožím na účtence. Větší menu umožňuje uživatelům na větších nebo dotykových obrazovkách snadnější práci s prodaným zbožím.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/08/2016 Verze: 3.73

V agendě Pokladna byla naprogramována ´Kalkulačka´, pomocí které je možné zadávat počty na dotykových obrazovkách.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/08/2016 Verze: 3.73

Pro agendu Pokladna byl přidán nový parametr ´Dotyková obrazovka´: Ano / Ne. Parametr se nachází v Zelený software - Individuální parametry - Obrazovka - Dotyková obrazovka. Dotykové obrazovky jsou používány v agendě ´Pokladna´ pro usnadnění maloobchodního prodeje.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 28/07/2016 Verze: 6.02

Pro zobrazování agend přibyl nový parametr ´Barva obrazovky - pro všechny počítače´. Pokud je třeba například odlišit ostrou a testovací databázi barvou obrazovky, je možné nastavit barvu obrazovky pro všechny uživatele Zeleného software.

Aplikace: Matrika Datum: 28/07/2016 Verze: 6.31

Pro tisk vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství byl přidán parametr ´Tisknout slovo okres na pomocné tisky´: Ano / Ne. Na vysvědčení o právní způsobilosti se tiskne nebo netiskne slovo okres do bydliště a místa narození.

Aplikace: Pokladna Datum: 27/07/2016 Verze: 3.72

V agendě Pokladna bylo naprogramováno zobrazení dosavadního odběru při zobrazení zákaznické úrovně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/07/2016 Verze: 9.44

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly do sestav ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO´ položky: ´Prodejní cena 6 bez DPH´, ´Prodejní cena 6 s DPH´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/07/2016 Verze: 9.44

Na faktuře přibyla možnost tisknout počet balení zboží. Tuto vlastnost využijí firmy, které chtějí prodávat zboží po baleních, ale na skladě ho chtějí evidovat po jednotlivých kusech. Pro zobrazení položky balení na řádku faktury je třeba upravit šablonu sestavy. Pokud tuto novou vlastnost chcete využívat, kontaktujte dodavatele software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/07/2016 Verze: 9.44

Do agendy ´Tisk etiket´ přibyla sestava ´Štítky 2 x 45 mm x 35 mm TERMO - 5.typ´.

Aplikace: Encyklopedie Datum: 25/07/2016 Verze: 1.19

V agendě ´Encyklopedie´ byl naprogramován export obrázků na GShop (nově vzniklý e-shop v technologii Drupal).

Aplikace: Organizace Datum: 21/07/2016 Verze: 2.51

V agendě ´Organizace´ přibyla položka ´Kontrola provedena´. Tato položka umožňuje uživateli, který má práva ´Správce agendy Organizace´, označovat, u které organizace byla provedena kontrola dat ve veřejných registrech.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 20/07/2016 Verze: 9.43

V agendě ´Zboží´ přibyl nový parametr ´Prodejní cen.hladiny bez DPH - výjimky zaokrouhlené na koruny´. Při výpočtu prodejních cenových hladin bez DPH je možné nastavit některým hladinám výjimku. Tyto hladiny jsou pak zaokrouhleny na koruny, ačkoliv parametr ´Zaokrouhlovat prodejní cen.hlad. bez DPH´ může mít jinou hodnotu. (Např.: 5I6 znamená, že pátá a šestá hladina bude bez DPH zaokrouhlena na koruny)

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/07/2016 Verze: 9.42

V agendě ´Zboží´ přibyla položka ´Počet v balení´. Tato položka umožňuje přepočty kusů zboží na skladě na počty balení.

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2016 Verze: 6.30

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byly upraveny šablony pro tisk společné změny příjmení.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2016 Verze: 9.41

Byl upraven tisk DPH na ´Opravném daňovém dokladu odběrateli do ciziny´. Pokud je odběratel plátce, nezobrazuje se na řádku zboží, do které kategorie DPH zboží patří.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2016 Verze: 9.41

Bylo upraveno přidělování EAN v agendách ´Zboží´ a ´Školkařská kniha´. Pokud organizace používá střediskový provoz, tyto číselné řady jsou vytvářeny po střediscích.

Aplikace: Intranet pro města Datum: 16/06/2016 Verze: 4.77

Byla optimalizovaná rychlost zobrazení dotazů při hledání občanů pomocí ASP prohlížečky obyvatel města. Například při dotazech na všechny občany bydlící na velké ulici docházelo k timeoutům a data pak byla zobrazena jen částečně.

Aplikace: Manažer Datum: 16/06/2016 Verze: 4.11

Byla naprogramována agenda ´Připojená hodnocení zaměstnance´. Agenda umožňuje vedoucím zaměstnanců, kteří změnili odbor nebo oddělení, zapsat hodnocení, ačkoliv již nemají funkční místo na jejich odboru nebo oddělení.

Aplikace: Manažer Datum: 16/06/2016 Verze: 4.11

V agendě ´Hodnocení zaměstnanců´ byla upravena sestava ´Počty hodnocení po odborech´. V sestavě se bere ohled na připojená hodnocení zaměstnanců.

Aplikace: Matrika Datum: 14/06/2016 Verze: 6.29

Pro ´Rezervační knihu sňatků´ přibyl nový parametr ´Načítat do rezervační knihy záznamy také z pracovní knihy´: Ano / Ne. Při načítání záznamů do rezervační knihy sňatků je možné načítat záznamy pouze z hlavní knihy nebo také z pracovní.

Aplikace: Matrika Datum: 14/06/2016 Verze: 6.29

Pro ´Rezervační knihu sňatků´ a ´Plánovací kalendář sňatků´ přibyla možnost označit typy událostí různými barvami. Do číselníku ´Událost v rezervační knize sňatků´ přibyly položky ´Kategorie´, ´Barva pevné rezervace´, ´Barva předrezervace´. Položka ´Kategorie´ udává, zda se jedná o sňatek, registrované partnerství nebo jinou událost. Položky ´Barva pevné rezervace´ a ´Barva předrezervace´ udávají obarvení události v ´Rezervační knize sňatků´ a ´Plánovacím kalendáři sňatků´ v případě, že je třeba událost barevně odlišit. Pokud nejsou barvy nastaveny, je použita přednastavená barva na základě položky ´Kategorie´.

Aplikace: Manažer Datum: 09/06/2016 Verze: 4.10

V agendě ´Pracovní deník´ přibyla možnost ´Poslat mail odběrateli´. Tuto možnost mají přístupnou firmy, které mají nastavený parametr ´Firma s řízením pomocí projektů´: Ano. Posílání mailů odběrateli využijí firmy, které potřebují informovat odběratele o prováděných pracích na zakázce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2016 Verze: 9.41

V agendě ´Doklad´ bylo umožněno počítat slevy a marže také pro doklady: Prodejka za hotové, Převod na jiné středisko (výdej).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2016 Verze: 9.41

Pro tisk převodek na jiné středisko byl naprogramován nový parametr ´Při převodu na jiné středisko zobrazovat výdejní ceny´: bez DPH / s DPH. Udává, zda se má při převodu na jiné středisko zobrazovat výdejní cena s nebo bez DPH.

Aplikace: Pokladna Datum: 02/06/2016 Verze: 3.71

V agendě Pokladna byly upraveny hodnoty parametru ´Kontrolovat hranici zjednodušeného daňového dokladu´: Při překročení doplnit odběratele / Nekontrolovat / Při překročení zakázat uzavřít doklad. Podle § 28 odst. 3 je hranice zjednodušeného daňového dokladu 10 000 Kč (včetně DPH). Je doporučeno nechat aplikaci Pokladna tuto částku kontrolovat.

Aplikace: Pošta Datum: 25/05/2016 Verze: 1.36

Byla optimalizována stabilita exportu záznamů na webové stránky v technologii Drupal - rozdělení importních souborů na části.

Aplikace: Pokladna Datum: 24/05/2016 Verze: 3.70

V agendě Pokladna byl optimalizován prodej pomocí čtečky čárového kódu. Pokud uživatel načítá velmi rychle čárové kódy, jsou odkládány do zásobníku a následně je proveden jejich prodej.

Aplikace: Pokladna Datum: 23/05/2016 Verze: 3.69

V agendě ´Pokladna´ se zobrazuje informativní protokol o chybně zadaném čárovém kódu, nenalezém zboží nebo zboží, které není na skladě. Tato vlastnost je důlležitá na zahradnických centrech, kde se prodavačka vzdaluje od počítače a načítá z vozíku zboží mobilní čtečkou. Při uzavírání účtenky si tak může překontrolovat, zda bylo vše v pořádku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/05/2016 Verze: 9.40

Byl upraven export do SAP pro převodky na jiné středisko. Do položky STPRS_NEW se ukládá výdejová cena, za kterou je rostlina převáděna na jiné středisko.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/05/2016 Verze: 9.40

Do sestav přehledy průvodních listů přibyla položka ´Středisko´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/05/2016 Verze: 9.39

Na základě nařízení ÚKZÚZ se na rostlinolékařské pasy tiskne místo textu ´Jakost ES, ÚKZÚZ, CZ´ text ´Jakost EU, ÚKZÚZ, CZ´.

Aplikace: Organizace Datum: 19/05/2016 Verze: 2.50

V agendě ´Osoba´ přibyla položka ´Úroveň automaticky neměnit´. Pokud se tato položka zaškrtne, aplikace ´Pokladna´ automaticky nemění úroveň cen odběratele.

Aplikace: Pokladna Datum: 19/05/2016 Verze: 3.68

V agendě ´Pokladna´ byla upravena práce se zákaznickými kartami. Odběrateli (v agendě ´Osoba´) lze nastavit položku ´Úroveň automaticky neměnit´. Pokud se tato položka zaškrtne, nemění se automaticky úroveň cen odběratele na základě odebraného množství.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/05/2016 Verze: 9.38

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ byla naprogramována možnost: nastavit položku prodejné označeným. Tuto vlastnost použijí například firmy, které si chtějí označit plochu mladých rostlin a celé ploše nastavit ´Nenabízet´, dokud rostliny nevyrostou.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/05/2016 Verze: 9.38

V hledání agendy ´Školkařská kniha´ přibyla možnost: zobrazit pouze označené. Tato nová vlastnost slouží ke kontrole označených rostlin před tím, než je s nimi provedena nějaká akce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/05/2016 Verze: 9.37

Byl upraven tisk přehledu průvodních listů. Průvodní listy je možné filtrovat také podle kritérií: pouze interní, středisko odběratele.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw