Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 17/05/2016 Verze: 6.01

Při aktualizaci verze aplikací tenkého klienta se na serveru uloží do logovacího souboru informace o středisku a uživateli. Tato vlastnost umožní administrátorům mít přehled, kteří uživatelé si již aktualizovali aplikaci.

Aplikace: Pokladna Datum: 16/05/2016 Verze: 3.67

V agendě Pokladna bylo upraveno načítání zboží na účtenku. Ve velmi zvláštních případech docházelo k záměně prodaného zboží. Byla naprogramována kontrola, která tyto případy zabezpečí.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 16/05/2016 Verze: 1.44

Byl upraven tisk ´Objednávky přijaté´. Pokud firma používá ve školkařské knize položku ´Identifikace partie´, zobrazí se tato položka na objednávce v části umístění.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/05/2016 Verze: 9.36

Na základě nařízení ÚKZÚZ ze dne 28. 1. 2016 byla doplněna databáze Zeleného software o požadované rody a druhy rostlin, které potřebují rostlinolékařské pasy. Pokud firma vystavuje rostlinolékařské pasy a má zájem o aktualizaci, je třeba kontaktovat dodavatele software a domluvit se s ním na aktualizaci.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2016 Verze: 9.35

Uživatelské nastavení přehledů sestav se nyní ukládá do databáze, ne do XML souboru. Tato funkce řeší problém s právy zápisu uživatelských souborů na aplikační server.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V přehledu agendy ´Školení´ přibyla možnost označit a odoznačit školení.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Školení´ přibyla možnost označit a odoznačit účastníky školení.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Školení´ přibyla možnost poslat mail s hodnocením školení označeným účastníkům.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Školení´ přibyla možnost smazat označené účastníky školení.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Zaměstnanec´ byl upraven tisk informačního sdělení ke zdravotní prohlídce. Informační sdělení má jiný formát ke vstupní prohlídce a jiný k periodické prohlídce.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Školení´ byl upraven text mailu urgence hodnocení školení.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Školení´ byla naprogramována ´Urgence hodnocení označených školení mailem´.

Aplikace: Manažer Datum: 05/05/2016 Verze: 4.09

V agendě ´Výběrová řízení´ přibyla položka ´Další podmínky VŘ´, která se zobrazuje na sestavě pozvánky k výběrovému řízení.

Aplikace: Matrika Datum: 28/04/2016 Verze: 6.28

V ´Knize manželství´ byl upraven tisk sestavy ´Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku´. Do sestavy je nyní možné tisknout rodný list, rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list ze záložky ´Dotazník k uzavření manželství´. Pro tisk jsou přidány proměnné E032 (rodný list muže), E132 (rodný list ženy), E034 (rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list muže), E134 (rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list ženy).

Aplikace: Pošta Datum: 28/04/2016 Verze: 1.35

Byla optimalizována rychlost a stabilita exportu dat na webové stránky a e-shopy v technologii Drupal - odložení mazání souborů přes FTP.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 27/04/2016 Verze: 1.43

Při načítání ´Objednávky přijaté´ z e-shopu se zobrazují informace o odběrateli z agendy ´Organizace´: položka upozornění a informace o archivním záznamu. Tato funkce upozorňuje na podezřelé odběratele.

Aplikace: Archív Datum: 25/04/2016 Verze: 1.02

Byla naprogramována archivace tabulek aplikace ´Pokladna´.

Aplikace: Matrika Datum: 22/04/2016 Verze: 6.27

Byla upravena komunikace aplikace Matrika s Centrálním registrem obyvatel. Po dotažení občana s více jmény nebo příjmeními je provedena korektura malých a velkých písmen. Je také porovnáno místo narození s číselníkem obcí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/04/2016 Verze: 9.34

V agendě ´Zboží´ byla upravena práva na spouštění hromadných úloh nad přehledem zboží. Tyto úlohy již může spouštět pouze ´Administrátor výroby´. Bylo tak odstraněno nebezpečí, že neznalý uživatel poškodí stavy na skladě například hromadným vyskladněním.

Aplikace: Matrika Datum: 14/04/2016 Verze: 6.26

V ´Knize manželství´ přibyla možnost vytvořit záznam v rezervační knize sňatků.

Aplikace: Matrika Datum: 14/04/2016 Verze: 6.26

Při tisku knihy úmrtí se zobrazují změny v položce manžel/manželka i v případě, že došlo k chybnému zápisu do této položky.

Aplikace: Organizace Datum: 12/04/2016 Verze: 2.49

Na záložce ´Hledání´ agendy ´Organizace´ přibylo tlačítko pro nastavení složitějších filtrů hledání podle druhu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2016 Verze: 9.33

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost změnit neuzavřenou fakturu na výdajový dodací list nebo prodejku za hotové.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/04/2016 Verze: 9.32

V agendě ´Doklad´ byl přidán nový typ dokladu: Opravný daňový doklad odběrateli do ciziny.

Aplikace: Pokladna Datum: 01/04/2016 Verze: 3.66

V agendě Pokladna bylo upraveno načítání zákaznických karet. Pokud uživatel chce dvakrát po sobě hledat stejnou zákaznickou kartu, načtení karty z agendy ´Osoba´ již funguje korektně i při druhém hledání.

Aplikace: Matrika Datum: 31/03/2016 Verze: 6.25

Byla upravena komunikace aplikace Matrika s Centrálním registrem obyvatel. Dotaz na centrální registr lze například v případě příliš dlouhé prodlevy přerušit.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 29/03/2016 Verze: 9.31

V agendě ´Tisk etiket´ přibyly šablony: ´Provlékací etikety 202x17 mm TERMO - 4.typ´, ´Štítky 1 x 80 mm x 50 mm TERMO - 3.typ´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/03/2016 Verze: 9.30

V agendě ´Školkařská kniha´ byla odstraněna položka, která říkala, zda se má k rostlině vystavit průvodní list nebo list o původu. Od 1.1.2016 již je možné vystavovat pouze průvodní listy.

Aplikace: Matrika Datum: 18/03/2016 Verze: 6.24

Byl upraven zápis svazku do protokolu událostí při tisku zúčtovatelných tiskopisů. Pokud svazek obsahuje lomítko, je toto číslo korektně uloženo do protokolu událostí.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/03/2016 Verze: 9.29

Pro agendu ´Doklad´ byl naprogramován nový parametr ´Při prodeji ze školkařské knihy připojovat další sklady´. Při prodeji ze školkařské knihy je možné používat speciální vyhledávací okno, ve kterém je možné zobrazit rostliny ze školkařské knihy a dalších skladů. Kódy skladů je třeba oddělit znakem ´,´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/03/2016 Verze: 9.28

V agendě ´Doklad´ se při vytváření převodky na jiný sklad zakládá na druhém skladě zboží. Nyní má předvyplněnou položku ´Spočítáno´ na hodnotu ´Ano´.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/03/2016 Verze: 3.65

V agendě Pokladna bylo upraveno načítání informace o připojených skladech prodejny. Pokud má uživatel vyplněn parametr ´Kód skladu prodejny na tomto počítači´, pak se tomuto parametru dává přednost při zobrazování barev skladů ve vyhledávači zboží.

Aplikace: Pošta Datum: 17/03/2016 Verze: 1.34

Byly upraveny exporty dat do účetnictví HA-SOFT. Data nyní obsahují také informaci o evidenčním čísle daňového dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/03/2016 Verze: 9.28

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována kontrola částky na prodejkách za hotové. Pokud částka s DPH přesáhne 10 000 Kč, je při vypočítání částek na prodejce zobrazen informativní dotaz. Pokud uživatel chce, může prodejku převést na fakturu za hotové.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/03/2016 Verze: 9.27

Byl upraven export dokladů do SAPu. Export nyní obsahuje také faktury (placené hotově).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/03/2016 Verze: 9.27

V agendě ´Průvodní list´ bylo přidáno tlačítko pro hledání období, ve kterém byly průvodní listy vystaveny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/03/2016 Verze: 9.27

Na formuláři agendy ´Průvodní list´ byla přidána položka ´Číslo střediska´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/03/2016 Verze: 9.27

Na záložce ´Hledání´ agendy ´Zboží´ přibyla v menu možnost ´Zobrazit pouze označené´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2016 Verze: 9.26

Při tisku etiket z faktury nebo výdajového dodacího listu se do agendy ´Tisk etiket´ načte název odběratele.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/03/2016 Verze: 6.00

Byla naprogramována služba GTimer. Tato služba běží na serveru a má na starosti v daném čase spustit potřebné úlohy. Oproti aplikaci ´Plánovač úloh´, která je součástí systému Windows, má GTimer výhodu v přímé integraci do Zeleného software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2016 Verze: 9.26

Parametr ´Slevu počítat ze´ může nabývat další hodnoty: Odběratelovy hladiny cen u vzorců a aktuální ceny na dokladu. V tomto případě je pro výpočet automatických vzorců použita prodejní cena z hladiny dané v agendě Organizace. Pro výpočet následných slev je použita prodejní cena právě zapsaná na prodávaném zboží v dokladu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/03/2016 Verze: 9.26

V agendě ´Doklad´ přibyl parametr ´Č.j. FAK/VDL členit´: Nečlenit / Podle interního členění. Faktury a výdajové dodací listy mohou mít číselnou řadu závislou na položce ´Členění´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2016 Verze: 9.25

Při tisku přehledu dokladů je možné upravovat pořadí šablon sestav.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2016 Verze: 9.25

Při tisku obchodních sestav v agendě ´Zboží´ je možné upravovat pořadí šablon sestav.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2016 Verze: 9.25

Pro agendy ´Doklad´ a ´Průvodní list´ přibyl parametr ´Rostliny při výdeji členit podle výšky a věku´: Ano / Ne. Při výdeji lesních rostlin se používají zvlášť karty zboží s údajem o výšce a zvlášť s údajem o věku. Pokud firma chce tyto údaje smíchat, pak je třeba nastavit hodnotu ´Ne´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/03/2016 Verze: 9.25

V agendě ´Sklad, zakázka, stavba´ byla přidána na záložku ´Kalkulace / Archív´ položka ´Barva´. Tato položka udává obarvení položek z tohoto skladu v agendě ´Zboží´.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/03/2016 Verze: 3.64

V agendě Pokladna bylo upraveno uzavírání účtenky nad 10 000 Kč. Pokud se používají zákaznické karty, pak stačí pro uzavření dokladu vybrat osobu.

Aplikace: Pokladna Datum: 11/03/2016 Verze: 3.64

V agendě Pokladna byl přidán parametr ´Kontrolovat hranici zjednodušeného daňového dokladu´: Ano / Ne. Podle § 28 odst. 3 je hranice zjednodušeného daňového dokladu 10 000 Kč. Je doporučeno nechat aplikaci Pokladna tuto částku kontrolovat.

Aplikace: Manažer Datum: 04/03/2016 Verze: 4.08

V agendě ´Školení´ se při kopírování školení již nekopíruje položka ´Datum zaslání mailu´.

Aplikace: Manažer Datum: 04/03/2016 Verze: 4.08

Při přihlašování do personálních agend bylo upraveno zobrazení informace o neodeslaných hodnoceních školení. Pokud jsou všechna hodnocení odeslána, nezobrazuje se informační okno.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw