Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 04/03/2016 Verze: 4.08

V agendě ´Plánovaná školení´ bylo přidáno tlačítko pro archivaci školení. Tlačítko se zobrazí pouze uživatelům s právem ´personalista´.

Aplikace: Organizace Datum: 03/03/2016 Verze: 2.48

Na záložce ´Hledání´ agendy ´Organizace´ přibyla v menu možnost: Zobrazit pouze označené.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/03/2016 Verze: 2.03

Byl upraven tisk přihlašovacího lístku k trvalému pobytu: číslo evidenční se tiskne korektně v adrese místa trvalého pobytu i předchozí adrese.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/03/2016 Verze: 2.03

Pro tisk přihlašovacího lístku k trvalému pobytu přibyl parametr ´Formát přihlašovacího lístku´: 2015/2016.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 03/03/2016 Verze: 2.03

Byl upraven tisk přihlašovacího lístku k trvalému pobytu: pokud je více vlastníků, pak je možné použít takzvaný neformátovaný tisk, který umožňuje na formulář přidat více vlastníků.

Aplikace: Adresa Datum: 03/03/2016 Verze: 1.15

Byl rozšířen číselník ´Status domu´ o hodnotu zrušen (4).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/03/2016 Verze: 9.24

V agendě ´Doklad´ byly pro vystavení faktury do ciziny na formulář přidány položky ´Měna´ a ´Kurz´. Tyto položky jsou použity při tisku faktury pro výpočet cen v EUR. Uživatel již není při tisku faktury do ciziny dotazován na tisk v Kč/EUR.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/03/2016 Verze: 9.24

V agendě ´Doklad´ přibyl parametr ´Č.j. dokladů do ciziny přidělovat´: Samostatně / Podle měny. Faktury a výdajové dodací listy do ciziny mají samostatnou číselnou řadu nebo číselnou řadu závisející na měně.

Aplikace: Pokladna Datum: 26/02/2016 Verze: 3.63

V agendě Pokladna byl upraven tisk neuzavřené účtenky. Pokud má uživatel přidělenu roli ´Jednatel´ nebo ´Pokl_tisk_neuzavrene´ (Pokladna - tisk neuzavřených dokladů), pak může vytisknout i neuzavřenou účtenku.

Aplikace: Matrika Datum: 25/02/2016 Verze: 6.23

Byl upraven export dat z matričních knih pro Český statistický úřad ve formátu XML. Datumové položky jsou upraveny tak, že se vyplní prázdný znak v případě, že datum není vyplněno. Jedná se především o položky ´Hlášení o narození´: datum narození předchozího dítěte, datum sňatku rodičů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 25/02/2016 Verze: 9.23

Do agendy ´Školkařská kniha´ byl přidán číselník ´Původ rostlin´ pro možnost vyplnit hodnotu do položky ´Původ rostlin´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/02/2016 Verze: 9.22

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno vytváření faktury z objednávky přijaté. Z objednávky přijaté se načítá pouze zboží, které nebylo vydáno. Pokud vydaný počet je větší nebo rovný objednanému počtu, tak se zboží nezobrazí v dialogovém okně pro vytvoření faktury.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 23/02/2016 Verze: 1.42

V agendě ´Objednávky přijaté´ byly upraveny sestavy přehledů rezervací za období. Sestavy lze filtrovat podle filtru ´kromě zrušených a realizovaných´. Přibyly položky ´Vydaný počet´ a ´Zbývá vydat´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 23/02/2016 Verze: 9.22

V agendě ´Doklad´ byl přidán parametr ´Společné parametry - Doklad - Na FAK/VDL kontrolovat nenulové DPH´: Ano / Ne. Kontrola DPH umožňuje neuzavřít doklad při výpadku serveru, kdy nebylo korektně dopočítáno DPH. Pokud ale chce firma vystavovat faktury s nulovým DPH (například z důvodu přenesené daňové povinnosti), je třeba nastavit hodnotu ´Ne´.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/02/2016 Verze: 3.62

Pro platby přes platební terminál v agendě Pokladna byla přidána role ´Pokl_terminal_navrat´ (Pokladna - umožnit návrat peněz přes platební terminál), která umožňuje jen vybraným uživatelům provádět návrat peněz přes platební terminál. Dále byla práva na návrat peněz přidána do již existující role ´Pokl_vedouci´ (Pokladna - vedoucí).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/02/2016 Verze: 9.21

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost zaplatit fakturu pomocí platebního terminálu.

Aplikace: Matrika Datum: 16/02/2016 Verze: 6.22

V ´Knize manželství´ byla do parametru ´Protokol o uz. manž. tisknout´ přidána hodnota ´Pouze vyplňovat kolonky (2. strana před a po svatbě)´. Pokud se protokol tiskne na předtištěný formulář, je možné vybrat tuto variantu v případě, že je třeba po svatbě na druhou stranu dotisknout svědky.

Aplikace: Organizace Datum: 16/02/2016 Verze: 2.47

V agendě ´Organizace´ byl přidán tisk obálky prostřednictvím agendy ´Tisk obálek´. Úřady tuto volbu využijí při tisku obálek s doručenkou C5 organizacím, se kterými často komunikují.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/02/2016 Verze: 9.20

Byl upraven tisk faktury do ciziny v Kč. Byl naprogramován parametr ´Na FAK/VDL do ciziny tisknout IBAN a SWIFT´: Pouze při tisku v € / Vždy. Na faktuře a výdajovém dodacím listu do ciziny je možné tisknout IBAN a SWIFT dodavatele jen při tisku v € nebo vždy.

Aplikace: Matrika Datum: 11/02/2016 Verze: 6.21

V agendě ´Státní občanství´ byl upraven tisk sestavy ´Listina o nabytí státního občanství´. Pro §31 a §35 se na listinu tiskne věta: Listina převzata dne.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 11/02/2016 Verze: 2.02

V agendě ´Přihlašovací lístek´ byla vlastníkovi - firmě přidána položka ´IČ´. Položka ´IČ´ a adresa firmy se potom tisknou na ´Přihlašovací lístek k trvalému pobytu´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/02/2016 Verze: 5.99

Na záložce ´Přehled´ ve všech agendách byl upraven export přehledů vytvářených uživatelem (do TXT souboru nebo do MS Excelu). Uživatel si může při exportu uložit vybranou sadu položek jako šablonu pro příští použití.

Aplikace: Matrika Datum: 04/02/2016 Verze: 6.20

V agendě ´Vydané doklady´ bylo naprogramováno hledání rozmezí dokladů. Na vyhledávacím formuláři musí uživatel zadat zvlášť číslo série a zvlášť rozmezí čísel dokladů.

Aplikace: Manažer Datum: 04/02/2016 Verze: 4.07

Do prohlížečky informací o zaměstnanci byly přidány údaje o vzdělání a specifikaci pracovního místa.

Aplikace: Manažer Datum: 04/02/2016 Verze: 4.07

V agendě ´Školení´ bylo upraveno zobrazení vyhledávacího tlačítka pro vyhledání organizace, která školení pořádá.

Aplikace: Manažer Datum: 04/02/2016 Verze: 4.07

Při spouštění agendy ´Zaměstnanec´ byla upravena přístupová práva. Dotaz na archivaci zaměstnanců se zobrazuje pouze uživatelům, kteří mají roli Nakl_zam_archivace (Manažer - archivace zaměstnanců).

Aplikace: Manažer Datum: 04/02/2016 Verze: 4.07

Při kopírování školení včetně účastníků se účastníkům již nepřenáší hodnocení školení.

Aplikace: Manažer Datum: 04/02/2016 Verze: 4.07

V agendě ´Zaměstnanec´ při tisku ´Přehledů vytvářených uživatelem´ je možné vybrat také položku e-mail zaměstnance.

Aplikace: Organizace Datum: 04/02/2016 Verze: 2.46

V agendě ´Protokol událostí systému´ byla naprogramována úprava chybně zapsaného záznamu o tisku v matriční knize. Pro opravu je možné spustit vyhledávač záznamů v matričních knihách a pomocí něj vyhledat korektní záznam.

Aplikace: Matrika Datum: 04/02/2016 Verze: 6.20

V ´Knize manželství´ byla opravena chyba při hledání podle položky ´Státní občanství´ zároveň v hlavní i pracovní knize.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 28/01/2016 Verze: 2.01

V agendě ´Trvalý pobyt´ byl upraven tisk nového formátu ´Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu´. Na zadní stranu se tisknou předložené doklady. Bylo upraveno formátování rodného čísla.

Aplikace: Matrika Datum: 28/01/2016 Verze: 6.19

Pro vytváření dokumentů v eSpisu z aplikace Matrika byl rozšířen parametr ´eSpis - vytvářet Věc na základě´: Poř. číslo, Ročník ,Příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 28/01/2016 Verze: 6.19

Do agendy ´Legalizace, vidimace´ byla přidána nová šablona pro štítky ´TT 100x50mm´.

Aplikace: Manažer Datum: 28/01/2016 Verze: 4.06

V agendě ´Školení´ bylo upraveno ukládání vazeb účastníků školení v případě, že školení ještě nemá datum, kdy se uskutečnilo.

Aplikace: Manažer Datum: 28/01/2016 Verze: 4.06

V agendě ´Zaměstnanec´ byly přidány položky do šablony ´Návrh na přijetí do pracovního poměru´.

Aplikace: Manažer Datum: 28/01/2016 Verze: 4.06

V agendě ´Zaměstnanec´ byl upraven tisk šablony ´Návrh na změnu´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/01/2016 Verze: 6.18

Bylo upraveno ukládání matričních záznamů do agendy ´Svazek´ při střediskovém provozu. Byla opravena chyba dohledávání svazku také podle čísla střediska uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/01/2016 Verze: 9.19

Do sestavy ´Faktura - daňový doklad´ byla přidána položka ´Evidenční číslo´, která odpovídá novému kontrolnímu hlášení k DPH od roku 2016. Pokud číslo faktury obsahuje například znaky mezera, lomítko, pomlčka, pak se v evidenčním čísle zobrazí číslo faktury obsahující pouze písmena a číslice. Pokud číslo faktury tyto znaky neobsahuje, pak se v evidenčním čísle zobrazí pouze popis ´(evidenční číslo)´ označující, že číslo faktury je zároveň číslem evidenčním.

Aplikace: Matrika Datum: 25/01/2016 Verze: 6.17

V agendě ´Státní občanství´ byl na konec tisku sestavy ´Listina o nabytí státního občanství´ přidán text ´Listina převzata dne:´. Při dohlídkách se ukázalo, že na formulářích tato věta chybí (chyba zadání ze strany ministerstva).

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: 22/01/2016 Verze: 1.41

V agedně ´Objednávky přijaté´ bylo naprogramováno okopírování objednávky přijaté.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/01/2016 Verze: 9.18

Do sestavy ´Nabídka - tisk včetně popisů (trvalky)´ byla přidána položka ´Popis z encyklopedie´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 21/01/2016 Verze: 5.98

Komponenta ´Vzdálená pomoc´ byla aktualizována na verzi TeamViewer 11. Na www.gsoft.info je umístěna nová verze komponenty TeamViewerQS_cs-idcwsup5qd.exe. Do portal.exe bylo naprogramováno stažení nové verze. Pokud se v adresáři (například c:\GSoft\install\TeamViewer) nachází nová verze TeamViewerQS_cs-idcwsup5qd.exe, pak je tato verze spuštěna přednostně při volání ´Vzdálené pomoci´. Pokud v adresáři není nová verze TeamViewerQS_cs-idcwsup5qd.exe, pak se program pokusí spustit starou verzi TeamViewerQS.exe. Pokud v adresáři není nic, program se pokusí nainstalovat novou verzi. Doporučujeme tedy aktualizovat verzi ´Vzdálené pomoci´, protože má optimalizovanou rychlost přenášení dat.

Aplikace: Matrika Datum: 21/01/2016 Verze: 6.16

V ´Knize manželství´ přibyl pro tisk sestavy ´rozhodnutí o promimutí vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství´ parametr ´Na rozhodnutí o prom. vysv. předvyplnit´: Aktuální datum / Datum uzavření manželství. Na rozhodnutí o promimutí vysvědčení o právní způsobilosti se může předvyplnit aktuální datum nebo datum uzavření manželství.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/01/2016 Verze: 9.17

Do agendy ´Zboží´ byl přidán číselník ´Poznámka externí´. Tento číselník slouží pro snadnější vyplnění položky ´Poznámka externí 1´. Číselník je možné rozčlenit podle kategorií.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/01/2016 Verze: 9.17

V agendě ´Zboží´ byla upravena práce s číselníkem velikostí zboží. Číselník je možné rozčlenit podle kategorií a také obsahuje položku pořadí, podle které je možné následně třídit zboží v přehledech.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 11/01/2016 Verze: 5.97

Do Zeleného software přibyl parametr ´Zapisovat do logu informace o přihlášení a rolích uživatelů´: Ano / Ne. Informace o přihlášení a rolích uživatelů je užitečné zapisovat do logu při ladění nastavení rolí. Pro běžný provoz je třeba mít zápis do logu vypnutý.

Aplikace: Matrika Datum: 06/01/2016 Verze: 6.15

V sestavě ´Kontrola konzistence matričních dat´ byla upravena kontrola čísel dokladů pro server Oracle.

Aplikace: Matrika Datum: 28/12/2015 Verze: 6.14

V matričních knihách byla odstraněna tlačítka pro okopírování příjmení do položky ´rozený/á´. Tato vlastnost je upravena podle návrhu nové vyhlášky (platné od 1. ledna 2016), která mění tisk položky rozen. Položka rozen se již netiskne, pokud je stejná, jako příjmení.

Aplikace: Pošta Datum: 17/12/2015 Verze: 1.33

Pro export dat na web byl naprogramován nový parametr ´Při exportu je třeba počkat na soubory (sec)´. Protože exportní soubory se vytvářejí na serveru a přenos na FTP se provádí z klientského počítače, je pro některé servery třeba nastavit prodlevu, po které již jsou připravené soubory ´vidět´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/12/2015 Verze: 6.13

V matričních knihách byl upraven tisk položky rozen na druhopisech matričních dokladů. V tiskovém okně je možné zaškrtnout ´netisknout stejné rozen jako příjmení´. Tato možnost je připravena podle návrhu nové vyhlášky (platné od 1. ledna 2016), která mění tisk položky rozen. Položka rozen se již netiskne, pokud je stejná, jako příjmení.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw